Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

Sağlık Turizmi Destekleri

Keynes Danışmanlık > Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık Turizmi Destekleri

20.04.2022 tarihinde yapılan köklü değişiklikler ile sağlık turizmi desteklerinde oldukça köklü değişiklikler gerçekleşti. Birçok sağlık kuruluşunda yeni değişiklikler ile ilgili soru işaretleri ve kafa karışıklıkları bulunmakta. Bu kafa karışıklıklarını gidermek adına yeni mevzuat ışığında değişiklikleri eski mevzuatla kıyaslamalı olarak inceledik.

Yeni düzenlemelerle birçok yeni destek kalemi mevzuata eklenirken limitler ve süreler tamamıyla değişti. Daha öncesinden söz konusu desteklerden yaralanmış firmalara ilişkin süreler ise sıfırlandı. Her kuruluş daha önce destekllerden ne kadar yararlanmış olursa olsun 5 yıl boyunca aşağıda sayılan desteklerden yararlanabilir hale geldi. Önceki mevzuatta süreler genel olarak 4 yılla kısıtlı idi.

Ayrıca destek tutarları tamamıyla Türk Lirası cinsinden belirlendi ve her takvim yılı başında enflasyon oranına göre tutarların güncelleneceği belirtildi.

Sağlık turizmi

Düzenlemelerin genel olarak;

  • Acentelerin destek tutar ve koşullarını oldukça iyileştirdiği,
  • Hastane ve ADSM’lerin durumunu kısmen iyileştirdiği,
  • Muayenehanelerin ve polikliniklerin limit ve koşullarını ise görece düşürdüğü söylenebilir.

Destek kalemleri bazında hangi kalemlerin hangi tip kuruluşlar için nasıl değiştiğini madde madde incelemek gerekirse;

1.Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Oran: %60 – %70

Muayenehane ve Polikinlikler için verilen destek: Yıllık 4.809.000 TL/Yıl

Acenteler, ADSM’ler ve Hastaneler için verilen destek: 12.023.000 TL/Yıl

Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen

*Sponsorluk faaliyetleri,

*TV ve radyo reklamları,

*Gazete ve dergi reklamları,

*İnternet ve sosyal medya reklamları (Google, Facebook, Youtube vb.),

*Açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb.   faaliyetler),

*Yabancı web sitesi tasarımı bedelleri desteklenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

70%

2.Yurt Dışı Birim Kira Desteği

Oran: %60 – %70

Muayenehane ve Polikinlikler için verilen destek: Birim başına 1.202.000 TL/Yıl

Diğerleri için verilen destek: Birim başına 2.885.000 TL/Yıl

Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderlerine yönelik 5 yıl süre ile  yıllık 25 birime kadar karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Birim Kira Desteği

70%

3.Hasta Yol Desteği

Oran: %60

Hasta başına verilen destek: 24.000 TL

Acente ve Hastaneler için verilen destek:  12.023.000 TL/Yıl

Muayenehane ve Polikinlikler için verilen destek: 1.202.000 TL/Yıl

Hasta başına verilen destek 24.000 TL

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da hava yolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gelmesi halinde oluşan ulaşım giderlerine yönelik verilen destektir.

Yurt dışından gelecek hastaların yol desteğinin karşılanması için 7 gün içerisinde ilgili sağlık kuruluşuna kayıt yaptırmış olmalıdır.

Önceki düzenlemelerde acenteler hasta bu yıl desteğinden yararlanamazken artık acenteler de bu destekten yararlanabilir hale geldi.

Hasta Yol Desteği

60%

4.Komplikasyon ve Seyehat

Oran: %70

Verilen Destek: 4.809.000 TL/Yıl

Türkiye’deki sigorta şirketlerinden yaptırılacak komplikasyon ve sağlık sigortalarını ilişkin yepyeni bir destek kalemi ihdas edildi.

Komplikasyon ve Seyehat

70%

5.İstihdam Desteği

Oran: %60

Acente ve Hastaneler için verilen destek:  4.809.000 TL/Yıl

Muayenehane ve Polikinlikler için verilen destek: 1.202.000 TL/Yıl

Aylık brüt ücretleri personel başına 21.6 bin TL’ye kadar desteklenmektedir.

İstihdam Desteği

60%

6.Acente Komisyon Desteği

Oran: %60

Hastahane ve ADSM’ler için verilen destek: 2.404.000 TL/Yıl

Muayenehane ve Polikinlikler için verilen destek: 480.000 TL/Yıl

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, hasta getirilmesinde acentelere yapılacak ödemelere yönelik giderler 5 yıl süreli desteklerdir.

Acenteler bu destekten yararlanamamaktadır.

Acente Komisyon Desteği

60%

7.Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Oran: %60 – %70

Verilen Destek: Etkinlik başına 601.000 TL

Prestijli etkinlik başına 1.202.000 TL

Yurtdışı kongre, seminer vb. etkinliklere katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenmektedir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

70%

8.Marka Tescil ve Koruma Desteği

Oran: %60 – %70

Verilen Destek: 1.202.000 TL/ Yıl

Markanızı yurtdışında tescil ettirmek için yaptığınız harcamalar desteklenmektedir.

Tescil yenileme giderleri destek kapsamında yer almaz.

Marka Tescil ve Koruma Desteği

70%

9.Pazara Giriş Belgeleri Desteği 

Oran: %60

Verilen Destek: Belge başına 1.202.000 TL

Bakanlık tarafından belirlenen, ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge ve sertifika harcamalarına ait giderler 5 yıl  desteklerdir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği 

60%

10.Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Oran: %60

Verilen Destek: Etkinlik başına 1.202.000 TL

Firmaların yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu,  deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik giderleri desteklenmektedir.

1 yılda en fazla 5 etkinlik yapılabilir.

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

60%

11.Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Oran: %60

Verilen Destek: Etkinlik başına 601.000 TL

Firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen fuar,  kongre, konferans, seminer ve festival gibi yurt içi etkinliklere bireysel katılımlara ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

60%

12.Ürün Yerleştirme

Oran: %60

Verilen Destek: 2.404.000 TL/Yıl

Firmaların yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Ürün Yerleştirme

60%

Sağlık Turizmi Teşvikleri Genel Kaideler

  • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir.
  • Cirolu çeklerle yapılan ödemeler destek kapsamına girmez.
  • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.
  • Ödemeler şirket hesabından yada kredi kartından yapılmalı.
  • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
  • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmaz.