Hemen Ara: 0 216 519 13 13
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00

Sağlık Turizmi Destekleri

Keynes Danışmanlık > Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık Turizmi Destekleri

İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu ifade eder.

Sağlık Turizmi Şirketi : Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi ifade eder.

Kuruluşun devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için mutlaka sağlık turizmi yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Uluslararası Salık Turizmi Yetki Belgesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

60%

Verilen Destek : Yıllık 400.000 $

Yurt dışına yönelik yapılan; katalog, sosyal medya (facebook, google, youtube vb.), gazete, dergi, televizyon reklamları, pop-up ve sponsorluk gibi giderlere yönelik işletmelere verilen 4 yıl süreli desteklerdir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Desteği

60%

Verilen Destek : Yıllık 200.000 $

Bakanlığın kabul ettiği kurumlardan alınan ya da o kurumlara yaptırılan;
Pazar araştırması, Sektör, ülke, uluslararası mevzuat, Veri madenciliği / izleme/ değerlendirme faaliyetleri, Yabancı şirket/marka için yaptırılan hukuki ve mali raporlar , Yabancı şirket alımına yönelik alınan danışmanlık harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Danışmanlık Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık 200.000 $

Hizmetin pazarlanmak istediği ülkeye yönelik alınmak istenen; Pazarlama stratejisi, Yurt dışı pazar yapısı araştırması, Pazara giriş araştırmasına yönelik olan 4 yıl süreli desteklerdir.

Acente Komisyon Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık 100.000 $

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, hasta getirilmesinde acentelere yapılacak ödemelere yönelik 4 yıl süreli desteklerdir

Marka Tescil ve Korunma Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık 50.000 $

Ürün / hizmet tescil harcamaları ile yurt içinde tescili sağlanmış bir markanın yurtdışı tescili ile korunmasına yönelik harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Belgelendirme Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık 50.000 $

Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge/sertifika harcamalarına ait 4 yıl süreli desteklerdir.

Yurtdışı Birim Desteği

80%

Verilen Destek : Yıllık 120.000 $

Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderlerine yönelik 4 yıl süreli desteklerdir Yıllık 10 birime kadar %60 oranında ve birim başına 120.000 $’a kadar karşılanmaktadır

Tercüman Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık 50.000 $

Sağlık kuruluşunun (sağlık turizmi yetki belgesine sahip) yurt içinde istihdam edeceği personel maaşlarına/ hizmet aldığı tercümanlık bürosuna yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.
Yıllık istihdam edilecek 2 tercüman maaşları / tercümanlık hizmeti alımı masrafları karşılanmaktadır.

Hasta Yol Desteği

50%

Verilen Destek : Hasta Başı 1.000 $

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da hava yolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gelmesi halinde oluşan ulaşım giderlerine yönelik verilen 4 yıllık destektir.

Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi durumunda ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1000 $ kadar karşılanmaktadır. Tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi durumunda hasta başına %50 oranında 200 $’ı geçmemek kaydıyla karşılanır.

Yurt dışından gelecek hastaların yol desteğinin karşılanması için 7 gün içerisinde ilgili sağlık kuruluşuna kayıt yaptırmış olmalıdır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Genel Kaideler

  • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir.
  • Cirolu çeklerle yapılan ödemeler destek kapsamına girmez.
  • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.
  • Ödemeler şirket hesabından yada kredi kartından yapılmalı.
  • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
  • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmaz.