Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

E-İhracat Destekleri

Keynes Danışmanlık > E-İhracat Destekleri

E-İHRACAT DESTEKLERİ

E-İhracat yapan firmaların uzun zamandır beklediği destek paketi sonunda geldi. Daha önce destek kapsamı dışında olan pazaryerlerine verilen reklamlar, fulfillment hizmetleri ve pazaryerlerine ödenen komisyon bedelleri destek kapsamına dahil edildi.

Fulfillment hizmeti destek kapsamına girdi. Toplam e-ticaret satışlarının %10’nu aşmayan fulfillment giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl süresince desteklenmeye başlandı.

Yurt dışı pazar yerlerinde satışa dönen tıklama reklam harcamaları ve varış ülkesinden gelen siparişlerin hızlı teslimatını sağlamak üzere şirketlerin sipariş karşılama hizmet alımları, yeni destek kalemleri olarak öne çıktı.

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-Ticaret sitelerinin, Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden yapılan toplam satışların %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında ve her pazaryeri için 3 yıl süresince desteklenmeye başlandı.

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri %50 oranında ve 3 yıl süresince desteklenmeye başlandı.

E-ihracat yapan işletmeler devletin sağladığı muafiyetler ve teşviklerden daha kolay bir şekilde yararlanmaya başladı ve hedef ülkeler, geleneksel ihracat desteklerinden farklı olarak, ülkelerin e-ticaret hacimleri, nüfusları, tüketici davranışları dikkate alınarak belirlendi.

İhracatçı şirketlerin yanı sıra Türkiye’de bulunan pazar yerleri de yurt dışına açılma konusunda karar kapsamında verilen e-ihracat desteklerinden yararlanabilecek, ayrıca yurt dışı pazar yerleriyle entegre olarak Türk ürünlerinin bu pazarlarda yer almasına katkı sağlayacaklar.

1.Pazara Giriş Rapor Desteği:

50%

Pazar, ülke ve e-ihracat odaklı rapora ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 2.714.000 TL’ye kadar desteklenir.

2.Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği:

50%

Markalar verdikleri reklamlardaki satışların %20’sini aşmayan giderlerde %50 oranında destek alabilecektir. Bu destek kapsamında markalar her Pazar yeri için 3 yıl boyunca bu destekten yararlanabilecektir.

Destek Tutarı: Şirketler: 13.574.000, -TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 27.149.000, -TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 45.248.000, -TL (yıllık)

3.E-ihracat Tanıtım Desteği:

50%

Yeni yayınlanan destekler arasında yer alan e-ihracat tanıtım desteği pazaryeri, e-ticaret siteleri, B2B platformlar ya da e-ihracat konsorsiyumlarında satış yapan markaların pazarlama faaliyetleri için yararlanabileceği bir desteklerden biridir.

Yurtdışı pazaryerlerindeki dijital reklamlar hariç diğer pazarlama faaliyetlerine (yurtdışı pazaryerindeki satışlarının %20’sini aşmayan dijital reklamlar) ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenir.

Destek Tutarı:

 • B2B Platformu: 7.239.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 27.149.000, – TL (yıllık)
 • Pazaryerleri: 54.298.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 45.248.000, -TL(yıllık)

4.Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği:

50%

*Sipariş karşılama Desteği

Yurtdışına ürün satışı yapan markaların e-ticaret siteleri, pazaryeri platformları, e-ihracat konsorsiyumları üzerinden hedef pazarlarında yaptığı satışların %10’unu aşmayacak şekilde bu teşvikten yararlanması mümkündür. Sipariş karşılama hizmetlerinde destek oranı %50’dir ve destek 3 yıl süre ile sınırlandırılmıştır.

*Depo Kiralama Desteği

Yurtdışında kiralanan depoların kira giderleri desteklenir.

Ürün teslimatını sağlamak için tutulan yurtdışındaki depoların kira giderleri de %50 oranında karşılanacaktır. Bu e-ihracat teşvik kapsamında destekten 25 birim için 3 yıl süreyle yararlanmak mümkündür.

Toplam Destek Tutarı

 • Şirketler: 13.574.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 45.248.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 45.248.000, -TL (yıllık)
 • Pazaryerleri: 27.149.000, -TL (yıllık)

5.Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

50%

Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyonu Desteği, 3 yıl süre ile verilen bir destektir ve maksimum 6 pazaryeri için verilmektedir. Yurt dışı pazaryeri entegrasyonunda yapılan harcamaların %50’si ve 361.000 TL’yi aşmayacak kısmı karşılanmaktadır.

Markalar yurtdışı pazaryeri platformlarında entegrasyon kullandıkları takdirde bu hibe programından yararlanabilmektedir.

6.Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

50%

Hedef ülkelerinde yurtdışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler desteklenir.

Destekten yararlanmak isteyen kişi ve işletmeler destekten 3 yıl boyunca yararlanabilecektir ve yapılan harcamaların %50’lik kısmı karşılanacaktır.

Destek Tutarı:

 • Şirketler: 2.174.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 5.429.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 2.174.000, -TL (yıllık)

7.Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

50%

E-ticaret firmaları, e-ticaret siteleri, şirketler ve e-ihracat konsorsiyumlarının yararlanabileceği desteklerden birisi olan pazaryeri komisyon desteği de 3 yıl süre ile verilen bir destektir. Markalar bu destekten %50 oranında yararlanabilmektedir.

Destek Tutarı:

 • Şirketler: 1.357.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 5.429.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 4.524.000, -TL (yıllık)

8. Yurt dışı arama ve test desteği

50%

%50 oranında 1.202.000 TL/Yıl

Şirketlerin yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği çalışmaların yaptırılmasına yönelik

 • İş ilanı verme giderleri
 • İnsan kaynağı bulma/bağlantı kurma/aracılık giderleri,
 • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyunlarının kodlarının test edilmesine yönelik giderleri desteklenir.

Şirketlerin bu kapsamda yurt dışında yaptıracağı, test giderleri %50 oranında ve yıllık 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

9. Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

70%

%70 oranında Platform başına 19.618.000 TL/Yıl

Şirketler yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle alakalı giderleri desteklenir.

Şirketlerin bu karar kapsamındaki hizmetlerinin yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

10.Ürün yerleştirme desteği

60%

%60 oranında Platform başına 9.618.000 TL/Yıl

Şirketlerin, yurt dışında gösterimi yapılan belgesel, sinema filmi,  dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünlerini yerleştirmelere yönelik giderler  desteklenir.

Bu destek kapsamında tanıtım faaliyetlerinin yurt dışına yönelik ve yabancı dilde olarak yapılması zorunludur.

11.Danışmanlık desteği

60%

%60 oranında 7.214.000 TL/Yıl

Şirketlerin rekabet avantajını artırmak üzere firma, kuruluş ve üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

12.Komisyon desteği

70%

%70 oranında Platform başına 7.214.000 TL/Yıl

Şirketler tarafından yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışı dağıtımına ve satışına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri %60 oranında ve yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

13.Yurt dışı ihale desteği

20%

Uluslararası ihalelere katılım sağlanmasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar veya kamu kuruluşlarınca açılan ihaleler neticesinde ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerdeki tutara göre destek ödemesi yapılır.

 • Sözleşme bedeli 48.093.000 TL’ye kadar olan projeler için %20 oranında,
 • Sözleşme bedeli 48.093.000 TL’den 120.234.000 TL’ye kadar olan projeler için %15 oranında,
 • Sözleşme bedeli 120.234.000 TL’den 240.468.000 TL’ye kadar olan projeler için % 10 oranında,
 • Sözleşme bedeli 240.468.000 TL ve üzerinde olan projeler için % 7,5 oranında, 24.046.000 TL’ye kadar desteklenir.

14. Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği

70%

%70 oranında Birim başına 4.809.000 TL/Yıl

Şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin pazarlama ve satışına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin;

 • Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri,
 • Kullanım hakkı, brüt kiralama hizmet ve birime yönelik temel kurulum, komisyon, teknik donanım ve dekorasyon giderleri,
 • Mali müşavirlik, muhasebe ve işletme hizmeti, dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) ve barındırma giderleri,
 • Birim bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler desteklenir.

Şirketler bu destekten en fazla 20 birim için yararlanabilir.

15.Yurt Dışı Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği

100%

Her 24.046.000 TL’lik anlaşma için 4.809.000 TL

2 personel / en fazla 2 yıl / üst limit 48.093.000 TL

Ülkemizin hizmet ihracatının artırılması ve uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini için şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak proje kapsamında bu programda yer alan şirketlerin;

 • Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı veya kiralama giderleri,
 • Eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz ve ürün doğrulama giderleri,
 • Patent, tasarım, model ve fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler,
 • Bakım ve kuruluma ilişkin proje personelinin 5 defa yurt dışı konaklama ve seyahat giderleri, -Aynı anda 2 kişinin proje çalışanı istihdam giderleri  %60 oranında desteklenir.

16.Veri merkezi desteği

60%

2 yıl süre ile %60 oranında, proje kapsamında 48.093.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin;

 • Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri,
 • İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanmasına ilişkin giderler,
 • Eğitim, danışmanlık giderleri,
 • Hizmet, yazılım sertifikasyonu, test analiz giderleri,
 • Aynı anda en fazla 4 (dört) kişinin istihdam giderleri desteklenir

Bu destek kapsamında satın alınacak, kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı veya yerli üretim logosuna sahip olması durumunda, destek oranına %10 ilave edilir.

17. Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği

60%

%60 oranında etkinlik başına 601.000 TL

Şirketlerin fiziki veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri desteklenir.

Prestijli etkinlik olması halinde 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

18. Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği

70%

%70 oranında organizasyon başına 601.000 TL

İş birliği kuruluşları veya organizatörler tarafından fiziki veya sanal ortamda düzenlenen milli katılım organizasyonlarında bu program kapsamında yer alan şirketlerin gerçekleştirecekleri katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

Prestijli etkinlik olması halinde 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

19. Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği

60%

%60 oranında Etkinlik başına 360.000 TL

Yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin;

 • Alan ve stant kirası,
 • Tasarım ve dekorasyon giderleri,
 • Fuar, etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik,   güvenlik, sigorta ve diğer zorunlu giderler,
 • Sanal etkinlik katılım giderleri desteklenir.

20. Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği

60%

%60 oranında 6.011.000 TL/Yıl

Şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.