Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

E- TURQUALITY Programı

Keynes Danışmanlık > E- TURQUALITY Programı

E- TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI

E-İhracat yapan firmaların uzun zamandır beklediği destek paketi sonunda geldi. Daha önce destek kapsamı dışında olan pazaryerlerine verilen reklamlar, fulfillment hizmetleri ve pazaryerlerine ödenen komisyon bedelleri destek kapsamına dahil edildi.

Fulfillment hizmeti destek kapsamına girdi. Toplam e-ticaret satışlarının %10’nu aşmayan fulfillment giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl süresince desteklenmeye başlandı.

Yurt dışı pazar yerlerinde satışa dönen tıklama reklam harcamaları ve varış ülkesinden gelen siparişlerin hızlı teslimatını sağlamak üzere şirketlerin sipariş karşılama hizmet alımları, yeni destek kalemleri olarak öne çıktı.

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-Ticaret sitelerinin, Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden yapılan toplam satışların %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında ve her pazaryeri için 3 yıl süresince desteklenmeye başlandı.

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri %50 oranında ve 3 yıl süresince desteklenmeye başlandı.

E-ihracat yapan işletmeler devletin sağladığı muafiyetler ve teşviklerden daha kolay bir şekilde yararlanmaya başladı ve hedef ülkeler, geleneksel ihracat desteklerinden farklı olarak, ülkelerin e-ticaret hacimleri, nüfusları, tüketici davranışları dikkate alınarak belirlendi.

İhracatçı şirketlerin yanı sıra Türkiye’de bulunan pazar yerleri de yurt dışına açılma konusunda karar kapsamında verilen e-ihracat desteklerinden yararlanabilecek, ayrıca yurt dışı pazar yerleriyle entegre olarak Türk ürünlerinin bu pazarlarda yer almasına katkı sağlayacaklar.

1.Pazara Giriş Rapor Desteği:

50%

Pazar, ülke ve e-ihracat odaklı rapora ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 2.714.000 TL’ye kadar desteklenir.

2.Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği:

50%

Markalar verdikleri reklamlardaki satışların %20’sini aşmayan giderlerde %50 oranında destek alabilecektir. Bu destek kapsamında markalar her Pazar yeri için 3 yıl boyunca bu destekten yararlanabilecektir.

Destek Tutarı: Şirketler: 13.574.000, -TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 27.149.000, -TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 45.248.000, -TL (yıllık)

3.E-ihracat Tanıtım Desteği:

50%

Yeni yayınlanan destekler arasında yer alan e-ihracat tanıtım desteği pazaryeri, e-ticaret siteleri, B2B platformlar ya da e-ihracat konsorsiyumlarında satış yapan markaların pazarlama faaliyetleri için yararlanabileceği bir desteklerden biridir.

Yurtdışı pazaryerlerindeki dijital reklamlar hariç diğer pazarlama faaliyetlerine (yurtdışı pazaryerindeki satışlarının %20’sini aşmayan dijital reklamlar) ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenir.

Destek Tutarı:

 • B2B Platformu: 7.239.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 27.149.000, – TL (yıllık)
 • Pazaryerleri: 54.298.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 45.248.000, -TL(yıllık)

4.Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği:

50%

*Sipariş karşılama Desteği

Yurtdışına ürün satışı yapan markaların e-ticaret siteleri, pazaryeri platformları, e-ihracat konsorsiyumları üzerinden hedef pazarlarında yaptığı satışların %10’unu aşmayacak şekilde bu teşvikten yararlanması mümkündür. Sipariş karşılama hizmetlerinde destek oranı %50’dir ve destek 3 yıl süre ile sınırlandırılmıştır.

*Depo Kiralama Desteği

Yurtdışında kiralanan depoların kira giderleri desteklenir.

Ürün teslimatını sağlamak için tutulan yurtdışındaki depoların kira giderleri de %50 oranında karşılanacaktır. Bu e-ihracat teşvik kapsamında destekten 25 birim için 3 yıl süreyle yararlanmak mümkündür.

Toplam Destek Tutarı

 • Şirketler: 13.574.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 45.248.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 45.248.000, -TL (yıllık)
 • Pazaryerleri: 27.149.000, -TL (yıllık)

5.Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

50%

Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyonu Desteği, 3 yıl süre ile verilen bir destektir ve maksimum 6 pazaryeri için verilmektedir. Yurt dışı pazaryeri entegrasyonunda yapılan harcamaların %50’si ve 361.000 TL’yi aşmayacak kısmı karşılanmaktadır.

Markalar yurtdışı pazaryeri platformlarında entegrasyon kullandıkları takdirde bu hibe programından yararlanabilmektedir.

6.Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

50%

Hedef ülkelerinde yurtdışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler desteklenir.

Destekten yararlanmak isteyen kişi ve işletmeler destekten 3 yıl boyunca yararlanabilecektir ve yapılan harcamaların %50’lik kısmı karşılanacaktır.

Destek Tutarı:

 • Şirketler: 2.174.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 5.429.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 2.174.000, -TL (yıllık)

7.Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

50%

E-ticaret firmaları, e-ticaret siteleri, şirketler ve e-ihracat konsorsiyumlarının yararlanabileceği desteklerden birisi olan pazaryeri komisyon desteği de 3 yıl süre ile verilen bir destektir. Markalar bu destekten %50 oranında yararlanabilmektedir.

Destek Tutarı:

 • Şirketler: 1.357.000, -TL (yıllık)
 • E-ihracat Konsorsiyumları: 5.429.000, -TL (yıllık)
 • Perakende E-ticaret Siteleri: 4.524.000, -TL (yıllık)

 DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Bütün destekler toplam aşağıdaki sınırları geçemez;
Şirketler: 27.149.000, -TL (Yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 81.447.000, -TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 81.447.000, -TL (yıllık)
Pazaryerleri: 81.447.000, -TL (yıllık)
B2B Platformları: 7.239.000, -TL (yıllık)