Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

Tasarım Teşvikleri

Keynes Danışmanlık > Tasarım Teşvikleri

Tasarım Desteği (2008-2)

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder.

Tasarım Ve Ürün Geliştirme Projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder. Tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında şirketler proje sürelerince 3 yıl destekten yararlanabilir. Ancak başvuru yapılması ve gerekli uygunluğun sağlanması durumunda 2 yıl daha destek süresi uzatılabilmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Tasarım Ve Ürün Geliştirme Projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder. Tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında şirketler proje sürelerince 3 yıl destekten yararlanabilir. Ancak başvuru yapılması ve gerekli uygunluğun sağlanması durumunda 2 yıl daha destek süresi uzatılabilmektedir.

İstihdam edeceğiniz tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 1.000.000 ABD Dolarına kadar

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için istihdam edecekleri tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretlerine yönelik verilen desteklerdir.

Projelerde istihdam edilen tasarımcıların en fazla 2 tanesi yabancı olabilir.

! Tasarımcı ortaklara ödenen ödemeler tüm yararlanıcı kurumlarda destek kapsamı dışındadır.

Makine, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 250.000 ABD Dolarına kadar

Şirketlerin, EK-3’te yayımlanan ve Bakanlık tarafından yazdıkları proje için onaylanan;

 • Malzeme, alet, teçhizat vb. ait satın alma giderleri,
 • Yazılım ürünleri ile ürünlere ait satın alma, kiralama, güncelleme ve devreye alma giderleri destek kapsamındadır.

! İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Ek-3 için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 150.000 ABD Dolarına kadar

 • Seyahat harcamaları
 • Nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri
 • Tanıtım/Pazarlama harcamaları
 • Danışmanlık harcamaları
 • Kira giderleri harcamaları
 • Ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler

Tasarım Şirketlerinin Desteklenmesi

Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri destekten 4 yıl süre ile yararlanabilirler.

Tanıtım Faaliyetleri ve Yurtdışı Fuar Katılım giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 300.000 ABD Dolarına kadar

Tasarımcı şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım ile yurt dışı fuar katılım harcamalarına verilen desteklerdir.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında;

 • Konaklama giderleri,
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 • Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,
 • Yurt içine yönelik yapılan tanıtım harcamaları ile
 • Yurt dışındaki Türkçe yayın yapan yayın organlarındaki tanıtım harcamaları desteklenmez.

Konferans, kongre vb. etkinlik katılımlarına yönelik olan ulaşım giderleri ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Prodüksiyona yönelik harcamalarda sözleşmede hangi ülkede yayınlanacağının belirtilmesi ve yurt dışında yayınlandığının ispat edilmesi koşulu ile destek kapsamındadır. Eğer tanıtım filmi Türkiye’de de yayınlanacaksa teşvik, harcamaların %50’si üzerinden hesaplanarak verilir.

Tanıtım faaliyetleri destek kapsamındaki firma yerine ilişkili olmayan bayi vb. tarafından gerçekleştirilirse firma ile tanıtım yapan bayi arasındaki sözleşme, fatura ve dekontun ibrazı koşuluyla destek kapsamına alınır.

Bu teşvik kapsamında fuar katılım bedeli, yer kirası, standa ilişkin giderler, nakliye ve fuar katılım sözleşmesinde belirtilen zorunlu giderler destek kapsamındadır.

Fuarlardaki tanıtımlara ilişkin ise;

 • Afiş, broşür, el ilanları giderleri,
 • Gazete, dergi reklam giderleri,
 • Dijital ve basılı katalog giderleri,
 • Elektronik ekran giderleri,
 • Billbord, pano, tabela giderleri,
 • Bina, cephe vb. reklam giderleri,
 • Durak ve taşıtlardaki reklam giderleri,
 • Defile, Show ve kokteyl giderleri,
 • Satışa konu olmayan promosyon malzemelerine ilişkin giderler destek kapsamındadır.

Yurt Dışı Birim Kurulum / Dekorasyon giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 100.000 ABD Dolarına kadar

Yurt dışı birimlere yönelik olan kurulum/dekorasyon giderlerinin destek kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikle kurulum/dekorasyonun yapılacağı birimin kira desteğinden hali hazırda yararlanıyor olması gerekir.

Destek kapsamında tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışı birimlerinin;

 • Marka ve logoyu gösterir tabelası,
 • Kepenk sistemi,
 • Kamera ve ürünler için güvenlik sistemi,
 • Alarm sistemi,
 • Yer ve duvar döşemeleri,
 • Kartonpiyer, alçıpan, boya, badana,
 • Işıklandırma sistemleri,
 • Merkezi, taşınmaz havalandırma tertibatı,
 • Raf, dolap ve vitrin,
 • Montaj/demontaj ile işçilik harcamaları,
 • Profil askılıklar bu destek kapsamında değerlendirilir.

Eğer temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri yurt içinden temin edilecekse, detaylı bedelsiz gönderim gümrük beyannameleri vb. belgeler sunulmak zorundadır. Tedarikçi firma doğrudan gönderim sağlayacaksa bedelsiz gönderim şartı aranamaz.

Yurt Dışı Birim Kira giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 200.000 ABD Dolarına kadar

Tasarımcı şirketlerinin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir. Destek kapsamına; şirkete bağlı olarak kiralanan bayi/temsilciler dahil edilmemektedir.

Destek kapsamına firmaların markalı ürünlerini yerleştirmek için kiraladıkları farklı markaların satıldığı teşhir mekânı, büyük mağazalar, market vb. yerlerin reyon, raf, kiosk, dekorasyonlu köşelerine ilişkin;brüt kiraları, belediye giderleri, konsept mimarı çalışması harcamaları, kurulum/dekorasyon giderleri ve komisyon giderleri ile kiralanmalara yönelik yapılan araştırmalar ve hukuki danışmanlık giderleri de destek kapsamındadır.

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 50.000 ABD Dolarına kadar

Tasarım şirketlerinin markalarının;

Yurt dışında tescil ettirilmesi ve tescilin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderler(marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri) ,

 • Yurt dışında tescil ettirilmiş markanın korunmasına ilişkin tüm harcamalar (telefon, faks, avukatlık ücretleri)
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları destek kapsamındadır.

Tasarımcı şirketlerin patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da desteklenebilir.

Tasarımcı ve Modelist Maaş giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 150.000 ABD Dolarına kadar

Tasarım şirketlerinin yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik şirketleri tarafından istihdam edilen tasarımcılarının ve modelistlerinin brüt ücretlerine yönelik desteklerdir. (İşveren primi, fazla mesai, ikramiye vb. yan haklara ilişkin ödemeler kapsam dışındadır.)

! Tasarımcı ortaklara ödenen ödemeler tüm yararlanıcı kurumlarda destek kapsamı dışındadır.

Danışmanlık giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 200.000 ABD Dolarına kadar

Firmaların uluslararası alanda rekabet avantajlarını arttırmak üzere danışmanlık hizmeti verme kapasitesine sahip yetkili gerçek ve tüzel kişilerden alacakları, genelde belirtilen (EK10) danışmanlıklar destek kapsamındadır.

Konaklama ve ulaşım giderleri danışmanlık desteği kapsamında değildir.

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tasarım Ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tanıtım Faaliyetleri ve Yurtdışı Fuar Katılım giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 150.000 ABD Dolarına kadar

Tasarım ofislerinin yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım ile yurt dışı fuar katılım harcamalarına verilen desteklerdir.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında;

 • Konaklama giderleri,
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 • Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,
 • Yurt içine yönelik yapılan tanıtım harcamaları ile
 • Yurt dışındaki Türkçe yayın yapan yayın organlarındaki tanıtım harcamaları desteklenmez.

Konferans, kongre vb. etkinlik katılımlarına yönelik olan ulaşım giderleri ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Prodüksiyona yönelik harcamalarda sözleşmede hangi ülkede yayınlanacağının belirtilmesi ve yurt dışında yayınlandığının ispat edilmesi koşulu ile destek kapsamındadır. Eğer tanıtım filmi Türkiye’de de yayınlanacaksa teşvik, harcamaların %50’si üzerinden hesaplanarak verilir.

Tanıtım faaliyetleri destek kapsamındaki firma yerine ilişkili olmayan bayi vb. tarafından gerçekleştirilirse firma ile tanıtım yapan bayi arasındaki sözleşme, fatura ve dekontun ibrazı koşuluyla destek kapsamına alınır.

Bu teşvik kapsamında fuar katılım bedeli, yer kirası, standa ilişkin giderler, nakliye ve fuar katılım sözleşmesinde belirtilen zorunlu giderler destek kapsamındadır.

Fuarlardaki tanıtımlara ilişkin ise;

 • Afiş, broşür, el ilanları giderleri,
 • Gazete, dergi reklam giderleri,
 • Dijital ve basılı katalog giderleri,
 • Elektronik ekran giderleri,
 • Billbord, pano, tabela giderleri,
 • Bina, cephe vb. reklam giderleri,
 • Durak ve taşıtlardaki reklam giderleri,
 • Defile, Show ve kokteyl giderleri,
 • Satışa konu olmayan promosyon malzemelerine ilişkin giderler destek kapsamındadır.

Yurt Dışı Birim Kurulum / Dekorasyon giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 50.000 ABD Dolarına kadar

Yurt dışı birimlere yönelik olan kurulum/dekorasyon giderlerinin destek kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikle kurulum/dekorasyonun yapılacağı birimin kira desteğinden hali hazırda yararlanıyor olması gerekir.

Destek kapsamında tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışı birimlerinin;

 • Marka ve logoyu gösterir tabelası,
 • Kepenk sistemi,
 • Kamera ve ürünler için güvenlik sistemi,
 • Alarm sistemi,
 • Yer ve duvar döşemeleri,
 • Kartonpiyer, alçıpan, boya, badana,
 • Işıklandırma sistemleri,
 • Merkezi, taşınmaz havalandırma tertibatı,
 • Raf, dolap ve vitrin,
 • Montaj/demontaj ile işçilik harcamaları,
 • Profil askılıklar bu destek kapsamında değerlendirilir.

Eğer temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri yurt içinden temin edilecekse, detaylı bedelsiz gönderim gümrük beyannameleri vb. belgeler sunulmak zorundadır. Tedarikçi firma doğrudan gönderim sağlayacaksa bedelsiz gönderim şartı aranamaz.

Yurt Dışı Birim Kira giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 50.000 ABD Dolarına kadar

Tasarım ofislerinin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir. Destek kapsamına; şirkete bağlı olarak kiralanan bayi/temsilciler dahil edilmemektedir.

Destek kapsamına firmaların markalı ürünlerini yerleştirmek için kiraladıkları farklı markaların satıldığı teşhir mekânı, büyük mağazalar, market vb. yerlerin reyon, raf, kiosk, dekorasyonlu köşelerine ilişkin;brüt kiraları, belediye giderleri, konsept mimarı çalışması harcamaları, kurulum/dekorasyon giderleri ve komisyon giderleri ile kiralanmalara yönelik yapılan araştırmalar ve hukuki danışmanlık giderleri de destek kapsamındadır.

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 50.000 ABD Dolarına kadar

Tasarım ofislerinin markalarının;

Yurt dışında tescil ettirilmesi ve tescilin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderler (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri) ,

 • Yurt dışında tescil ettirilmiş markanın korunmasına ilişkin tüm harcamalar (telefon, faks, avukatlık ücretleri)
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları destek kapsamındadır.

Tasarımcı ofislerinin patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da desteklenebilir.

Tasarımcı ve Modelist Maaş giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 200.000 ABD Dolarına kadar

Tasarım ofislerinin yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik şirketleri tarafından istihdam edilen tasarımcılarının ve modelistlerinin brüt ücretlerine yönelik desteklerdir. (İşveren primi, fazla mesai, ikramiye vb. yan haklara ilişkin ödemeler kapsam dışındadır.)

! Tasarımcı ortaklara ödenen ödemeler tüm yararlanıcı kurumlarda destek kapsamı dışındadır.

Danışmanlık giderleriniz %50 oranında desteklenir.

50%

Verilen Destek : 100.000 ABD Dolarına kadar

Firmaların uluslararası alanda rekabet avantajlarını arttırmak üzere danışmanlık hizmeti verme kapasitesine sahip yetkili gerçek ve tüzel kişilerden alacakları, genelde belirtilen (EK10) danışmanlıklar destek kapsamındadır.