Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

KOBİGEL

KOBİGEL

Geri ödemesiz 300.000 TL, geri ödemeli 700.000 TL olmak üzere ulusal öncelikli projelerinize 1.000.000 TL’ye kadar destek alabilirsiniz!!

Program başvurusu 7 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olup, başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2021.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
61 Telekomünikasyon
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

2021.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.