Hemen Ara: 0 216 519 13 13
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

İhracat Teşvikleri

Keynes Danışmanlık > İhracat Teşvikleri

TİCARET BAKANLIĞI
İHRACAT TEŞVİKLERİ

İhracat destekleri temel olarak mal ihracatı ve hizmet ihracatı olarak ikiye ayrılır. İhracata yönelik devlet destekleri, yurt dışına açılma sürecinde olan firmaların, ihracatın her safhasında destek almasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Firmalar ihracat masraflarını finanse edebildikçe Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturabilmekte, böylece firmaların hizmetlerindeki kalitenin ve rekabet oranın arttırılmasına , sektörün nitelikli büyümesine önemli katkılar sağlanabilmektedir.

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır. ihracat destekleri ile firmaların hizmet pazarına girişinde karşılaştıkları engellerin bertaraf edilmesi ve hedef pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına yönelik somut adımlar atılması amaçlanmaktadır. Ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçıların faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracata yeni bir ivme kazandırmaktadır.

Reklam Tanıtım Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık maksimum : 2.500.000 TL

Yurtdışına vereceğin Facebook, Google, Instagram, Youtube vb. dijital reklam platform harcamaların ile web sitesi, katalog, dijital katalog bedellerini ve tv, radyo, bilboard reklam giderlerini %60 oranla geri alabilirsin.

Yurtdışı Marka Tescil Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık maksimum : 750.000 TL

Öncelikli ülkelerden birinde markanızı tescil ettirecekseniz veya şirketiniz 4, 5 veya 6. bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yurtdışı marka tescil başvurularınıza ilave %10 destek uygulanır.

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık maksimum : 100.000 TL

Şirket yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilir.

Yurtdışı Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık maksimum : 200.000 TL

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Birim Kira Desteği

50%

Verilen Destek : 2.000.000 TL

Toplamda en fazla 25 birim için her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alırsın.

E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

60%

Verilen Destek :Yıllık maksimum 8.000 TL

2 yıl süreyle maksimum 3 ticaret site üyeliğiniz %60 oranında desteklenir.

Eximbank Desteği

40%

Verilen Destek : Yıllık en düşük faizle

Bakanlığımız ve Türk Eximbank ortaklığıyla, yatırım malı ihracatında OECD tarafından belirlenen uluslararası en düşük faiz oranıyla (referans ticari faiz oranı) müşterilerine finansman sağlayabilir ve uluslararası rekabette bir adım öne geçerek ihracatını arttırabilirsin.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık Maksimum 4.000.000 TL

İhracat için zorunlu olan veya ihracat yaparken avantaj sağlayacak belgeler ile test ve analiz raporlarının giderleri desteklenir.