Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

İhracat Teşvikleri

Keynes Danışmanlık > İhracat Teşvikleri

TİCARET BAKANLIĞI
İHRACAT TEŞVİKLERİ

İhracat destekleri temel olarak mal ihracatı ve hizmet ihracatı olarak ikiye ayrılır. İhracata yönelik devlet destekleri, yurt dışına açılma sürecinde olan firmaların, ihracatın her safhasında destek almasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Firmalar ihracat masraflarını finanse edebildikçe Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturabilmekte, böylece firmaların hizmetlerindeki kalitenin ve rekabet oranın arttırılmasına , sektörün nitelikli büyümesine önemli katkılar sağlanabilmektedir.

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır. ihracat destekleri ile firmaların hizmet pazarına girişinde karşılaştıkları engellerin bertaraf edilmesi ve hedef pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına yönelik somut adımlar atılması amaçlanmaktadır.

Ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçıların faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracata yeni bir ivme kazandırmaktadır.

1.Tanıtım Desteği

%50-70%

Verilen Destek : Yıllık : 4.524.000 TL

Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen;

*Sponsorluk faaliyetleri,

*TV ve radyo reklamları,

*Gazete ve dergi reklamları,

*İnternet ve sosyal medya reklamları (Google, İnstagram, Facebook, Youtube vb.),

*Online satış sitesi tasarımı bedelleri,

*Açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb. faaliyetler) desteklenir

İlk tescili yurt içinde gerçekleşmemiş markalar bu destekten yararlanamaz.

2.Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık : 1.357.000 TL

Markanızı yurtdışında tescil ettirmek için yaptığınız harcamalar desteklenmektedir.

Tescil yenileme giderleri destek kapsamında yer almaz.

3.Birim Kira Desteği

50%

Verilen Destek : Birim Başına: 3.619.000 TL/Yıl

Türkiye’ de üretilen ürünlerin yurt dışında pazarlandığı mağaza, ofis, depo, showroom ve reyonların  kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri desteklenir.

Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir. Destekten yararlandırılacak şirket, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.

4.Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği,

50%

Verilen Destek : Faaliyet başına : 180.000 TL

Ulaşım; Ekonomi sınıf uçak, tren, gemi, otobüs bilet ücretleri giderleri desteklenir.

Konaklama, (kişi başına 4.500 TL’ ye kadar konaklama) giderleri desteklenir.

5.Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

50%

Verilen Destek : Proje Başına : 361.000 TL

Şirketlerin, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisii pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri desteklenir.
Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

6.Pazara Giriş Belgesi Desteği

50%

Verilen Destek :Şirket başına : 7.239.000 TL/Yıl

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test analiz giderlerini kapsamaktadır.

Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti destek kapsamındadır.

7.Yurt Dışı Fuar Desteği

50%

Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarları;

Genel nitelikli olursa 271.000 TL,

Sektörel nitelikli olursa 452.000 TL,

Prestijli bir fuarsa 1.357.000 TL ‘ yi geçemez.

Stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir

8.Yurt İçi Fuar Desteği

50%

Verilen Destek : 144.000 TL


Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar desteklenir.

9.Yurt Dışı Şirket ve Yurt dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

50%

Verilen Destek : Yıllık : 5.429.000 TL

Yurt dışında yerleşik şirketlerin, markaların alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması durumunda verilen destek tutarı 13.574.000 TL’ ye kadar çıkarılabilir.

10.Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigorta Tazmin Desteği

50%

Verilen Destek :Yıllık en düşük faizle

Orta ve uzun vadeli yatırım malı ihracatı kredilerinde Eximbank’ ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (Referans ticari faiz oranı) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.