ARGE İNOVASYON

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği Teknopark içi
30.000
75
Teknopark dışı
24.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75
Personel Gideri Desteği
150.000
100
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği
25.000