VERBİS Kayıt Danışmanlığı

VERBİS KAYDI İÇİN SON GÜN OLAN 30 EYLÜL TARİHİNİ KAÇIRDINIZ MI?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 1.10.2020 tarihli kararına göre;

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durum Kurul tarafından bir yazı ile bildirilecek ve söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekecektir. Aksi halde 1.8 milyona varan idari para cezaları uygulanacaktır.

VERBİS’e kayıt işlemleri hala devam ediyor, Kurumdan yazı gelmesini beklemeden VERBİS kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Sicile kayıt olmayan veri sorumlularına 36.050,00-1.802.640,00 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır. (Belirtilen tutarlar 2020 yılı içindir.)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 1.10.2020 tarihli kararına göre;

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durum Kurul tarafından bir yazı ile bildirilecek ve söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekecektir. Aksi halde 1.8 milyona varan idari para cezaları uygulanacaktır.

VERBİS kaydınızı hala yapmadıysanız bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Hukukçu ve bilişim teknolojileri uzmanlarından oluşan deneyimli ekibimizle VERBİS kayıt süreciniz emin ellerde.

VERBİS hakkında merak edilenler:

  • VERBİS nedir?

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları kamuya açık bir kayıt sistemidir.

 

  • VERBİS’e elimde bulunan tüm kişisel verileri kaydedecek miyim?

Hayır. VERBİS kaydı veri sorumlusunun veri işleme faaliyetini kategorik bazda gösteren bir kayıttır. Hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler, kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi bildirilir. Doğrudan kişilerin adı soyadı, TC kimlik numarası gibi bilgiler sisteme kaydedilmez.

 

  • Yıllık çalışan sayısını nasıl hesaplarım?

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir.

 

  • Yıllık mali bilançoyu nasıl hesaplarım?

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam esas alınmalıdır. Bu rakamlar eşit olmak zorundadır.