Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

Adli Bilişim Hizmetleri

Keynes Danışmanlık > Adli Bilişim Hizmetleri

Adli Bilişim Hizmetleri

Bilgisayarlar bilişim suçlarında zarara uğrayabildiği gibi suçun işlenmesinde araç olarak da kullanılabilmektedir. Bu yüzden; herhangi bir bilişim suçunda bilgisayarların incelenmesi öncelik kazanır. Bilgisayarlar çalışması esnasında geçici veya kalıcı olarak içerisinde bulunan ünitelerde suçu aydınlatabilecek birçok veri barındırır. Gerçekleşen olayın durumuna göre açık(canlı) olarak veya kapalı(ölü) olarak sistemler üzerinde inceleme gerekiyor olabilir. Sunucu bilgisayarlar gibi kapatılması mümkün olmayan bir sistem üzerinde inceleme yapılacak ise çalışan sistemden gerekli bilgilerin toplanması için uygulanacak farklı standartlar bulunurken, kapalı durumdaki bir bilgisayar üzerinden yapılacak incelemelerde çok daha farklı işlemleri uygulamak gerekir.

Bilgisayar İncelenmesi

Bilgisayarlar bilişim suçlarında zarara uğrayabildiği gibi suçun işlenmesinde araç olarak da kullanılabilmektedir. Bu yüzden; herhangi bir bilişim suçunda bilgisayarların incelenmesi öncelik kazanır. Bilgisayarlar çalışması esnasında geçici veya kalıcı olarak içerisinde bulunan ünitelerde suçu aydınlatabilecek birçok veri barındırır. Gerçekleşen olayın durumuna göre açık(canlı) olarak veya kapalı(ölü) olarak sistemler üzerinde inceleme gerekiyor olabilir. Sunucu bilgisayarlar gibi kapatılması mümkün olmayan bir sistem üzerinde inceleme yapılacak ise çalışan sistemden gerekli bilgilerin toplanması için uygulanacak farklı standartlar bulunurken, kapalı durumdaki bir bilgisayar üzerinden yapılacak incelemelerde çok daha farklı işlemleri uygulamak gerekir.

Bilgisayara ilk müdahaleden başlayarak suçu aydınlatacak bilgilerin raporlanmasına kadar geçen süre içerisinde, bilgisayarların incelenmesi için birçok standart bulunur. Bilgisayarın içerisindeki bir sabit disk ile hafızasının incelenmesi ve bilgisayarda kullanılan taşınabilir belleklerin incelenmesi birbirinden farklı uygulamalar gerektirirken, konusuna göre bir epostanın incelenmesi ile ağ üzerindeki cihazlarda yapılacak incelemeler farklılık gösterir. Delillerin bozulmadan muhafaza edilmesi, inkar edilemeyecek şekilde olayı temsil etmesi, yasal mercilerce kabul edilebilir olarak raporlanması için gerçekleştirilen tüm işlemler ile kullanılan yazılımlar ve inceleme laboratuvarı gibi tüm gereksinimler için ayrı ayrı uzmanlık gerektirmektedir.

Anlaşılacağı üzere bilgisayar incelemeleri tecrübe gerektiren bir konudur.

Firmamız konusunda uzman adli bilişim uzmanları ile maruz kaldığınız bilişim suçlarında Firmalara Özel Adli Bilişim Soruşturması Danışmanlık Hizmeti ile sizlere destek vermektedir. Bununla birlikte adli makamlara sunulmak üzere Uzman Mütalaası hazırlamakta ve sizlere profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Firma bünyemizdeki konusunda uzman bilişim avukatları ile gerekirse hukuki olarak da hizmet vermekteyiz. Baktıkları davalarda bilişim suçu gerektiren bir konu ile karşılaşan avukatlara da Avukatlara Özel Adli Bilişim Desteği vermekteyiz.

Cep Telefonu İncelemesi

Cep telefonu incelemeleri Bilgisayar İncelemesi kadar önem arz etmektedir. Günümüzde cep telefonları bir bilgisayar kadar donanıma sahip olmanın yanında mobilite ihtiyacını da karşıladığından bilgisayarlardan çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. GSM hatları üzerinden mobil olarak internete giriş imkanı sağladığı için de bilişim suçlarına maruz kalması kaçınılmazdır. Bu sebeple günümüzde adli bilişim incelemelerinin büyük bir kısmı cep telefonları üzerinden yürütülmektedir.

Ancak cep telefonlarının incelenmesi bilgisayarların incelenmesinden çok daha farklıdır. Kullanılan yazılımlardan tutun cep telefonlarına müdahale, kullanılan cihazlar ve veri kurtarma gibi birçok seçenek farklılık gösterir. Bu yüzden adli bilişim incelemelerinde cep telefonu incelemesi ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konudur.

Firmamız bünyesindeki laboratuvarlarda cep telefonlarının incelenmesini sağlayan birçok standarda sahiptir. Konusunda uzman personeli ile bilgisayar incelemesinde verilen hizmetlerde olduğu gibi Firmalara ve Avukatlara özel hizmetlerle birlikte Uzman Mütalaasını sunmaktadır.

Cep telefonları üzerinde yapılan incelemelere örnekler aşağıda sıralanmıştır.

 • Boşanma davalarında WhatApp gibi sohbet yazılımlarındaki görüşmelerin çıkarılması,
 • Cep telefonlarının bulaştırılan zararlı yazılımların tespit edilmesi
 • Fishing saldırılarında maruz kalınan zararlı yazılımların ortaya çıkarılması
 • Maruz kalınan bilişim suçlarında olayın tarihsel sıralamasının yapılması
 • Silinmiş verilerin cep telefonlarından kurtarılması
 • Cep telefonlarının imajının alınması
 • Görüşme kayıtlarının listelenmesi

HTS, GPRS, CGNAT ve BAZ İstasyonu Kayıtlarının İncelemesi

GSM Şebekelerinde kullanıcıların oluşturduğu İletişim kayıtlarına ait sinyal verilerine HTS Historical Traffic Search (Arama Trafiği Geçmişi/Tarihi) denir. Telefon görüşmelerinin incelenmesi ile açığa çıkarılması muhtemel suçların tespiti için Savcılık ve/veya Mahkemeler GSM şirketlerinden HTS kayıtlarını talep edebilirler. Cep telefonu numarası üzerinden veya iletişim aracı olarak kullanılan cep telefonunun IMEI numarası üzerinden HTS kayıtları talep edilebilir

HTS tablosu içerisinde; Arama-Aranma-Mesaj Atma ve Mesaj Alma kayıtlarının yanında operatörün BAZ istasyonuna ait konum bilgileri de bulunur. HTS kayıtları ayrıca internet kullanımı hakkında GPRS/WAP kayıtları ve HIS (CGNAT) kayıtları olmak üzere iki çeşit veri trafiği bilgisi de yer alır.

Talep sonucunda toplanan tüm bu kayıtları inceleyebilmek tecrübe gerektiren bir konu olup, yanlış yorumlanması istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.

HTS kayıtlarının içeriği;

 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
 • Organ veya doku ticareti,
 • Öldürme ve İşkence,
 • Cinsel saldırı ve/veya Çocukların cinsel istismarı,
 • Nitelikli hırsızlık ve yağma
 • İhaleye fesat karıştırma, rüşvet,
 • Nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik
 • Uyuşturucu madde imal ve ticareti, Parada sahtecilik,
 • Terör Suçları ve Organize suç örgütü davaları,

gibi suçlarının aydınlatılmasında delil niteliğinde olabilmektedir.

Sosyal Medya İtibar Hizmetleri

Bilgi İnternet ortamında çok hızlı yayılabilmekte ve birçok sosyal medya platformda insanların algısını değiştirebilmektedir. İnternet üzerinde kişisel veya ticari kimlikler ile ilgili oluşturulmuş istenmeyen haberler veya sahte hesaplar itibarı zedeleyen bir durum oluşturmaktadır. Bu durumla mücadele etmek çoğu zaman efor ve teknik gerektiren konular olmaktadır.

Firmamızın konusunda uzman avukatları ve teknik personeli ile kişisel ve kurumsal sosyal itibar problemlerinize çözüm sunmaktadır. Sosyal Medya İtibar Hizmetleri kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler genel itibariyle aşağıda sıralanmıştır.

 • Şahsi veya kurumsal sahte hesaplarınıza karşı oluşturulmuş sahte hesapların kaldırılması
 • İnternet üzerinde yayınlanan haberlerin kaldırılması
 • Ele geçirilmiş sosyal medya hesaplarının geri alınması
 • İnternet üzerinde erişimin engellenmesi kararının alınması
 • Arama sitelerinde SEO işlemleri

CCTV Güvenlik Kameralarının İncelenmesi

Günümüzde birçok firma fiziksel güvenlik için çeşitli ölçekte CCTV kamera sistemi kullanılmaktadır. Kamera sistemlerinin topladığı görüntüler bir suçu aydınlatabilecek nitelikte olduğunda görüntülerin incelenmesi ve tarif edilmesi gerekebilmektedir. CCTV kamera sistemlerinden ilgili görüntülerin toplanması çoğu zaman uzmanlık gerektiren bir konu olmaktadır. Görüntü kayıtlarının silinmiş olması, görüntülerde ışık seviyesi ve benzeri durumlar sebebiyle gerekli verinin elde edilememesi, verilere ulaşılabilmesine rağmen kayıtların her türlü ortamda incelenmeye müsait olarak sistemden çıkarılması ayrıca bir uzmanlık gerektirmektedir.

Firmamız aşağıda sıralanan incelemeler gibi birçok işlemi CCTV kamera sistemleri üzerinde yürütebilmektedir.

 • Silinmiş verilerin tespit edilmesi ve kurtarılması
 • Geçiş log kayıtlarının incelenmesi ve şüpheli durumları raporlanması
 • Görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması
 • Görüntü üzerinde iyileştirmenin yapılması ve okunabilir verilerin toplanması
 • Görüntü analizinin yapılarak olayın tarif edilmesi

Görüntü Kayıtlarının İyileştirilmesi

Özellikle CCTV kameralarından elde edilen görüntüler çoğu zaman ışık yetersizliği, dik gelen ışık kaynağı, kameranın hareketli olması, kameranın çözünürlüğünün yeterli olmaması gibi sebeplerle olayı yeterli derecede açıklayamamaktadır. Bu türden görüntüler üzerinde yapılacak düzenlemelerin ardından daha net görüntülerin elde edilmesi mümkün olabilecektir.

Fotoğraf Karşılaştırma

İnsan yüzünün karakteristik özellikleri her şahısta farklılık göstermektedir. Parmak izi gibi insan yüzündeki karakteristik özellikler bir kişiyi diğerinden ayrılabilmesine olanak tanır. Fotoğraf üzerinde yapılan incelemelerde kişi tespiti yapılabilmektedir. Fotoğrafta bulunan bir şahsın yüz görüntüsü referans alınacak başka bir görüntü ile karşılaştırılarak benzerliği firmamız tarafından sağlanabilmektedir.

Görüntü İnceleme

Manipülasyona uğramış görüntülerde nerede bir değişiklik yapıldığı, hangi ojenin eklendiği ve görüntünün neresinde bir silme işlemi olduğunu, görüntülerde uyumsuz noktaların belirlenmesi gibi işlemler firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Firmalara Özel Adli Bilişim Soruşturması Danışmanlık Hizmeti

Şirketler için dijital veriler artık en büyük risk grubu içerisinde yer almaktadır. Şirketlerin mali kayıtları, personel bilgileri, müşterilerine verdikleri hizmetler, ticari sırlar gibi örneklerini arttırabileceğimiz birçok bilgi dijital ortamda saklanmaktadır. Dijital ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamak için ciddi yatırımlar yapılmakta, personel istihdam edilmektedir. Ancak %100 güvenlik olmaz ilkesi gereği gözümüz gibi baktığımız dijital bilgilere ne yazık ki saldırılar gerçekleşmektedir.

Şirketlerde en büyük güvenlik zafiyeti içeriden gelmektedir ve genelde kendi çalışanlarından gelen zararları soruşturmak adına ayrıca bir efor sarf etmek zorunda kalır. Bu soruşturmalar hukuka uygun ve sağlıklı yürütülmez ise şirketler gördükleri zararın yanında çoğu zaman hukuki yaptırımlara da maruz kalabilmektedir. Bu amaçla firmamız bünyesinde barındırdığı uzmanlar ile hem suçta kullanılan dijital materyalleri adli bilişim standartlarına uygun olarak toplayıp incelemekte hem de konusunda uzman avukatlarımız soruşturmalara hukuki olarak yön verebilmektedir. Çalışmaların sonunda size gerekirse adli makamlara sunulabilecek teknik uzman mütalaası sunulmaktadır.

Bununla birlikte oluşan zarar çoğu zaman sosyal medya itibarının zedelenmesiveri kayıpları gibi etkileri de bulunmaktadır. Firmamız olay sonrasında alınacak tedbirler konusunda da sizlere destek vermektedir. Gerektiğinde farkındalık eğitimleri ile personelin bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Avukatlara Özel Adli Bilişim Desteği

Adli Bilişim incelemeleri her türlü dava dosyasında kullanılabilmektedir. Bir boşanma davasından tutun adam öldürme davasına, nitelikli hırsızlık davasından tutun terör suçlarına kadar birçok dava dosyasında dijital materyaller incelenerek olayı aydınlatabilecek unsurlar elde edilebilir. Avukatlar kendi dava dosyalarında olayı açıklığa kavuşturacak dijital delillerin incelenmesini mahkemeden talep edebilir veya CMK 178. kapsamında başka bir uzmandan Uzman Mütalaası olarak talep edebilir. Avukatlar müvekkillerine ait dijital materyalleri, dava dosyasındaki dijital materyalleri, bilirkişi raporlarını veya dosyaya sunulan diğer argümanların incelenmesini talep edebilirler.

Uzman Mütalaası

Ceza veya Hukuk davalarında davalı ya da davacı tarafların talep ettikleri konuya özel olarak, CMK 178. maddesine göre dijital materyallerin üzerinde gerekli incelemeleri yapmaktayız. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili idari ya da adli birime verilebilecek nitelikte detaylı bir inceleme raporu sunmaktayız. Özel Mütalaa olarak vermiş olduğumuz hizmetlerde hazırlamış olduğumuz rapor beraber çalıştığımız tarafın görüşleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Firmamız, Özel Mütalaa Hizmeti ile birlikte dijital materyalin incelenmesini sağlarken, Firmalara Adli Bilişim Soruşturması Danışmanlık Hizmeti ile de dijital materyallerin incelenmesi sonucu kurumların kendi içi soruşturmalarına nasıl yön vermeleri gerektiği konusunda da destek vermektedir.