Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

TUBİTAK Teşvikleri

Keynes Danışmanlık > TUBİTAK Teşvikleri

TUBİTAK DESTEKLERİ

Destek programından; sektör farkı olmaksızın yılın her günü  Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile Yüksek Öğretim Kurumları ortak proje başvuruları neticesinde max. 24 aya kadar ve max. 1 milyon TL’ye kadar yararlanmaktadır.

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2020/2 ÇAĞRISI

 • Eğer Kobi ölçeğinde bir kuruluşsan,
 • Uluslararası rekabet güçlerini ve ihracat kapasiteni arttırmak istiyorsan,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılmasına katlı sağlıyorsan,
 • Ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünler geliştiriyorsan,

Bu destek tam sana göre!

Destek üst limiti olmadan  36 aya kadar,

 1.  Personel giderlerin
 2. Proje kapsamındaki seyahat giderlerin
 3.  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerin
 4. Malzeme ve sarf giderlerin
 5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerin % 75 oranında desteklenir.

1507-TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2020/2 ÇAĞRISI

 • Eğer Kobi ölçeğinde bir kuruluşsan,
 • Rekabet gücünü ve ihracat kapasiteni arttırmak istiyorsan,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini istiyorsan,
 • Ar-Ge nitelikli ve yenilik içeren faaliyetler yapmaya hazırsan,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunabilirim diyorsan,

Bu destek tam sana göre!

 600.000 TL üst limit ile 18 aya kadar,

 1. Personel giderlerin
 2. Proje kapsamındaki seyahat giderlerin
 3.  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerin
 4. Malzeme ve sarf giderlerin
 5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerin % 75 oranında desteklenir.

1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

1071 programı 2 proje çağrısı biçiminde olmaktadır. Destek oranı %100 ‘dür.

Araştırma Projeleri Çağrıları : Amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrıları : Bu proje çağrılarında; projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte özellikle aşağıdaki özelliklere sahip projeler desteklenmektedir.

 • Yeni ürün üretilmesine yönelik
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesine yönelik
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesine yönelik
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir

 

! TÜBİTAK, Ulusal proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

! Sürekli, Dönemsel ve Çağrılı Başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yayılanmaktadır.

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri

Bu destekten ICGEB üye ülkelerinde yer alan Üniversite ve Ulusal Araştırma Enstitüleri yararlanmaktadır.

Ortak Çalışma Desteklerinin ; amacı üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında iş birliğini arttırmak, gelişmeye açık laboratuvarlarda araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için desteklenmektedir.

Destek süresi max. 3 yıl, laboratuvar başına max. 25.000 Euro’dur.

Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri; amacı organizasyona üye ülkelerin araştırmacılarının oluşturdukları kurs, çalıştay ve araştırma toplantıları desteklenmektedir.

Organizasyon bütçesi max. 20.000 Euro’ya kadar desteklenmektedir.

Başvurular; ICGEB Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Şaban TEKİN’e yapılmaktadır

 • Ortak Çalışma Destekleri her yıl 30 Nisan’da yapılmaktadır.
 • Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri her yıl 31 Mart’ da yapılmaktadır.

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Destek programından; sektör farkı olmaksızın yılın her günü  Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile Yüksek Öğretim Kurumları ortak proje başvuruları neticesinde max. 24 aya kadar ve max. 1 milyon TL’ye kadar yararlanmaktadır.

Eğer müşteri kuruluş KOBİ ise %75,   büyük ölçekli ise %60’ıdır.

Proje giderleri kapsamındaki destek kalemleri ;

 • Personel ve Bursiyer Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet/ Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları
 • Hizmet Alımlar
 • Malzeme Alımları
 • Proje Teşvik İkramiyesi şeklindedir.