Hemen Ara: +90 (553) 448 49 23
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Teklif Al

İşletme Geliştirme

Keynes Danışmanlık > KOSGEB Teşvikleri > İşletme Geliştirme

İşletme Geliştirme

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KOSGEB %60 oranında 480.000 TL’sına kadar destek sağmaktadır.

Yurtiçi Fuar Desteği : 50.000 TL

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen;

 • Boş alan (yer) kirası
 • Standart stant konstrüksiyonu
 • Dekorasyonu giderlerini kapsar.

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

Yurtdışı İş Gezisi Desteği :  30.000 TL

KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

 1. Konaklama giderlerini,
 2. Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
 3. Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği  50.000 TL

 • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.
 • İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

Tasarım Desteği :  50.000 TL

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği :   50.000 TL

TÜRKPATENT’ ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

İşletmelerin;
a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,
b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir

Belgelendirme Desteği:   150.000 TL

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgelere (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001, TS ISO 45001:2018 vb.) ilişkin giderlerine destek verilir.

Test ve Analiz Desteği   100.000 TL

Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği :   80.000 TL

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği:  20.000 TL

Çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek verilir.

Model Fabrika Desteği:  70.000 TL

İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak Bakanlık tarafından bildirilen; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir.

Teknik Danışmanlık Desteği:   50.000 TL

 • Destek kapsamında sadece danışmanlık hizmet giderine destek verilir. İaşe-bakıp besleme-, ulaşım, konaklama vb. giderler desteklenmez.
 • Destek programı süresince desteğin üst limiti Teknoparkta yer alan işletmeler için 50.000 (elli bin) TL, Teknopark dışında yer alan işletmeler için 40.000 (kırk bin) TL’dir.