Yatırım Teşvik Belgesi

Keynes Danışmanlık olarak, firmanın planlanan yatırımını hangi bölgede ve hangi ilde yapması gerektiğinden başlayarak sürecin sonuna kadar mali ve teknik danışmanlar ile birlikte hizmet verilmektedir. Bu noktada yatırıma ait;

  • Yeni yatırımda kaç personel istihdam edileceği,
  • Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında ne kadarlık bir yatırım planlandığı,
  • Yatırım ile ilgili ne kadar özkaynak ne kadar kredi kullanılacağı,
  • Muhtemel kredi faiz oranları,
  • İstihdam edilecek personelin ortalama maaşları

gibi değişkenler firmadan talep edilmekte ve yatırımın firmaya olası getirileri bölge bölge hesaplanmaktadır. Aynı değişkenlerle 1,2,3,4,5 ve 6. bölgelerdeki muhtemel yatırımların sağlayacağı mali avantajlar mukayese edilip yatırımcı ile paylaşılmaktadır.  

Yeni yatırım yapan veya mevcut tesisine ilave makine-teçhizat almak isteyen firmalar, yatırım teşviklerinden yararlanabilirler.

Yeni teşvik yasası ile sanayici firmalar ; YTB almakla ithal veya yerli makinelerde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulamalarından faydalanabilirler. Firmamız, firmalara bu kapsamda 49 yıllığına arsa tahsisi sağlanması konusunda da yardımcı olmaktadır.

Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir.

Bir yatırıma teşvik verilebilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL , III. ve IV. bölgelerde ise 500.000 TL tutarında olması gerekmektedir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL olması gerekir.

  • Yeni Belge Talebi
  • Teşvik Tamamlama Vizesi
  • Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.)

İşlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır.