Veri Madenciliği ve Raporlama Destekleri

  • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan;
  • Pazar Araştırması,
  • Sektör, Ülke, Uluslararası Mevzuat, Veri Madenciliği/Veri İzleme/Değerlendirme Faaliyetleri,
  • Yabancı Şirket Veya Marka Odaklı Raporlar (Mali Ve Hukuki Raporlar Dahil),
  • Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetlerine (Mali Ve Hukuki Danışmanlık Dahil) İlişkin Giderler %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları’na kadar desteklenir. 
  • Satın alınan raporların veri tabanı üyeliği şeklinde olması durumunda, söz konusu veri tabanına, ön onay formunda belirtilen süre zarfında incelemeci kuruluşça tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir.
  • Rapor tarihi ve başvuru tarihi arasında en fazla iki yıl olabilir. İki yıl önceki raporlarımıza ilişkin başvuru yapabiliriz.
  • Ön onay, raporu hazırlayan/danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun/danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilir.
  • Hazırlanacak raporun taslak içeriği ön onay için gereklidir.

Ön onay için

Rapora ilişkin hizmet sağlayacak kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği veya daha önce hizmet verdiği en az üç kuruluştan alınacak referans mektubu şarttır.