TURQUALITY®

TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda boy gösterip birer dünya markası olmasını hedefleyen ve bu kapsamda limitsiz ve geri ödemesiz nakdi ve nakdi olmayan teşvikler sunan Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü 2 adet programın bütünüdür.

Turquality programlarının desteğiyle, halihazırda 224 şirket dünya arenasında boy gösterirken bunlardan bazıları Rusya, İngiltere, Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerde pazar lideri konumuna gelmiş, bazı markalar ise dünyada pazar payında ilk 5’e girebilme başarısını göstermiştir.


TURQUALITY® Programları Hangileridir?

Turquality Programları 2 fazdan oluşmaktadır. İlki, 12 ana kalemde teşvik sunan ve belirli bir tutarla limitli olan 4 yıl süreli Markalaşma Programı’dır. Markalaşma Programı, Turquality’ye henüz hazır olmayan ancak belirli bir kurumsallığa sahip şirketlerin dahil olduğu Turquality alt programıdır. İkincisi ve limitsiz teşvikleri içeren teşvik programı ise teşvik mevzuatına adını veren Turquality Programıdır. Turquality Programında 13 ana kalemde verilen teşviklerin alt başlıkları incelendiğinde yüzü aşkın harcama kaleminin desteklendiği görülmekte olup bu desteklerde genel olarak herhangi bir tutar limiti bulunmamaktadır.


Marka ve Turquality Programlarında harcama destek kalemleri ise ana kalemler halinde şu şekildedir:

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma
• Tanıtım harcamaları
• Mağaza kira
• Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
• Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira
• Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
• Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test
• Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri
• Franchise kira
• Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar
• Münhasıran hedef pazarlara yönelik danışmanlıklar
• İstihdam
• Pazar araştırması çalışması ve raporları
• Fuar
• Depolama Hizmeti
• Gelişim Yol Haritası Çalışması

Yukarıdaki harcama destekleri Turquality Programı’nda ülke başına 5 yıl limitli olup tutar olarak genel itibarıyla limitsizdir. Marka Programında ise ülke limiti yerine tüm ülkelerde geçerli olmak üzere 4 yıl limiti ile birlikte toplamda yıllık yaklaşık 25 milyon TL limit belirlenmiştir. Yukarıdaki ana başlıkların alt kırılımları, İhracatçı şirketlerin markalaşmaya giden sürecinin neredeyse tamamını kapsamıştır.

TURQUALITY DESTEKLERİ

Destek Türü
2020 DESTEK LİMİTİ
SÜRE/ADET
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma
limitsiz
5 yıl
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri
limitsiz
5 yıl
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman)
aynı anda azami 5 kişi
5 yıl
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları
limitsiz
5 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kira
limitsiz (aynı anda azami 50 birim için)
5 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri
200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler)
5 yıl
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira
limitsiz
5 yıl
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
200.000 USD / birim
5 yıl
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta)
200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim)
5 yıl (aynı birim için azami 2 yıl)
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları
100.000 USD / Birim (azami 100 birim)
5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme
limitsiz
5 yıl
Danışmanlık (EK2)
600.000 USD / yıl
5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çaılşması
200.000 USD
1 defaya mahsus

MARKALAŞMA DESTEKLERİ

Destek Türü
2020 Destek Limiti
Süre / Adet
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma
50.000 USD / yıl
4 yıl
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları
400.000 USD / yıl
4 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kira
600.000 USD / yıl
4 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri
300.000 USD / yıl
4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti
200.000 USD / yıl
4 yıl
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri
50.000 USD / yıl
4 yıl
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta)
50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl)
4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları
50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim)
4 yıl
Danışmanlık
300.000 USD / yıl
4 yıl
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman)
200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi)
4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme
100.000 USD / yıl
4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması
200.000 USD
1 defaya mahsus