TÜBİTAK DESTEKLERİ

1-  1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

1071 programı 2 proje çağrısı biçiminde olmaktadır.  Destek oranı %100 ‘dür.

 • Araştırma Projeleri Çağrıları : Amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.
 • Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrıları : Bu proje çağrılarında; projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte özellikle aşağıdaki özelliklere sahip projeler desteklenmektedir.
  • Yeni ürün üretilmesine yönelik
  • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesine yönelik
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesine yönelik
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir

! TÜBİTAK, Ulusal proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

! Sürekli, Dönemsel ve Çağrılı Başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yayılanmaktadır.

 

2- ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri

Bu destekten ICGEB üye ülkelerinde yer alan Üniversite ve Ulusal Araştırma Enstitüleri yararlanmaktadır.

 • Ortak Çalışma Desteklerinin ; amacı üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında iş birliğini arttırmak, gelişmeye açık laboratuvarlarda araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için desteklenmektedir.

Destek süresi max. 3 yıl, laboratuvar başına max.25.000 Euro’dur.

 

 • Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri; amacı organizasyona üye ülkelerin araştırmacılarının oluşturdukları kurs, çalıştay ve araştırma toplantıları desteklenmektedir.

Organizasyon bütçesi max. 20.000 Euro’ya kadar desteklenmektedir.

 

Başvurular; ICGEB Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Şaban TEKİN’e yapılmaktadır

 • Ortak Çalışma Destekleri her yıl 30 Nisan’da yapılmaktadır.
 • Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri her yıl 31 Mart’ da yapılmaktadır.

 

3- 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Destek programından; sektör farkı olmaksızın yılın her günü  Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile Yüksek Öğretim Kurumları ortak proje başvuruları neticesinde max. 24 aya kadar ve max. 1 milyon TL’ye kadar yararlanmaktadır.

Eğer müşteri kuruluş KOBİ ise %75,   büyük ölçekli ise %60’ıdır.

Proje giderleri kapsamındaki destek kalemleri ;

 • Personel ve Bursiyer Giderlerİ
 • Seyahat Giderleri
 • Alet/ Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları
 • Hizmet Alımlar
 • Malzeme Alımları
 • Proje Teşvik İkramiyesi şeklindedir.