TÜBİTAK DESTEKLERİ

 • Eğer Kobi ölçeğinde bir kuruluşsan,
 • Uluslararası rekabet güçlerini ve ihracat kapasiteni arttırmak istiyorsan,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılmasına katlı sağlıyorsan,
 • Ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünler geliştiriyorsan,

Bu destek tam sana göre!

Destek üst limiti olmadan  36 aya kadar,

 •  Personel giderlerin
 • Proje kapsamındaki seyahat giderlerin
 •  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerin
 • Malzeme ve sarf giderlerin
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerin % 75 oranında desteklenir.
 • Eğer Kobi ölçeğinde bir kuruluşsan,
 • Rekabet gücünü ve ihracat kapasiteni arttırmak istiyorsan,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini istiyorsan,
 • Ar-Ge nitelikli ve yenilik içeren faaliyetler yapmaya hazırsan,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunabilirim diyorsan,

Bu destek tam sana göre!

 600.000 TL üst limit ile 18 aya kadar,

 • Personel giderlerin
 • Proje kapsamındaki seyahat giderlerin
 •  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerin
 • Malzeme ve sarf giderlerin
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerin % 75 oranında desteklenir.

1071 programı 2 proje çağrısı biçiminde olmaktadır. Destek oranı %100 ‘dür.

 • Araştırma Projeleri Çağrıları : Amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.
 • Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrıları : Bu proje çağrılarında; projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte özellikle aşağıdaki özelliklere sahip projeler desteklenmektedir.
  • Yeni ürün üretilmesine yönelik
  • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesine yönelik
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesine yönelik
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir

TÜBİTAK, Ulusal proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

! Sürekli, Dönemsel ve Çağrılı Başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yayılanmaktadır.

Bu destekten ICGEB üye ülkelerinde yer alan Üniversite ve Ulusal Araştırma Enstitüleri yararlanmaktadır.

 • Ortak Çalışma Desteklerinin ; amacı üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında iş birliğini arttırmak, gelişmeye açık laboratuvarlarda araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için desteklenmektedir.

Destek süresi max. 3 yıl, laboratuvar başına max. 25.000 Euro’dur.

 • Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri; amacı organizasyona üye ülkelerin araştırmacılarının oluşturdukları kurs, çalıştay ve araştırma toplantıları desteklenmektedir.

Organizasyon bütçesi max. 20.000 Euro’ya kadar desteklenmektedir.

Başvurular; ICGEB Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Şaban TEKİN’e yapılmaktadır

 • Ortak Çalışma Destekleri her yıl 30 Nisan’da yapılmaktadır.
 • Kurs, Toplantı ve Çalıştay Destekleri her yıl 31 Mart’ da yapılmaktadır.

Destek programından; sektör farkı olmaksızın yılın her günü  Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile Yüksek Öğretim Kurumları ortak proje başvuruları neticesinde max. 24 aya kadar ve max. 1 milyon TL’ye kadar yararlanmaktadır.

Eğer müşteri kuruluş KOBİ ise %75,   büyük ölçekli ise %60’ıdır.

Proje giderleri kapsamındaki destek kalemleri ;

 • Personel ve Bursiyer Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet/ Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları
 • Hizmet Alımlar
 • Malzeme Alımları
 • Proje Teşvik İkramiyesi şeklindedir.

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.