TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

1-  Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook, google, youtube vb.) , gazete, dergi, televizyon reklamları ve pop-up, sponsorluk gibi giderlere yönelik işletmelere verilen %60 oranında 400.000 $ destektir.

Destek süresi 4 yıldır.

Eğer tanıtımlar öncelikli ülkelerden birinde ya da ilave teşvik illerinde ise işletme merkezi destek oranı %10 ilave arttırılır.

Her ikisi birlikte ise oran %70 oranında destek verilir.

Prodüksiyon hem yurt dışında hem de yurt içinde kullanılırsa destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

! Tanıtım faaliyetleri kapsamında; Türkçe tanıtım harcamaları, yurt dışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları, desteklenmez.

 

2- Tescil ve Korunma Desteği

Ürün/hizmet tescil harcamaları ile yurt içinde tescili sağlanmış bir markanın yurtdışı tescili ile korunmasına yönelik harcamalarının %50’ si ve max. 50.000$ /yıl karşılanmaktadır.

Eğer hedef / öncelikleri ülkelerden birinde tescil ettirilirse veya işletme merkezi 4. ,5. ,6. teşvik bölgelerinden birindeyse destek oranı %60 olur.

Her ikisi birlikteyse %70 oranında destek sağlanmaktadır.

Bu destek için ön onaya ihtiyaç yoktur. İşlemin ardından 12 ay içerisinde başvuruda bulunmak yeterlidir.

! Tescil yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

! Yurt Dışı Marka Tescil konusunda destek süresi 4 yıldır.

 

3-Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Bakanlığın kabul ettiği kurumlardan alınan ya da o kurumlara yaptırılan

 • Pazar araştırması,
 • Sektör, ülke, uluslararası mevzuat,
 • Veri madenciliği / izleme/ değerlendirme faaliyetleri,
 • Yabancı şirket/marka için yaptırılan hukuki ve mali raporlar,
 • Yabancı şirket alımına yönelik alınan danışmanlık harcamalarının

%60’ı ve max. 200.000 $/yıl karşılanmaktadır.

 

! Destekten yararlanabilmek için  başvuru yapılarak ön onay alınması gerekmektedir. Aksi halde yapılan harcamalar  destek kapsamına alınmaz. Ayrıca satın alınacak raporların 2 yıllık süreli olması gerekmektedir.

 

4- Belgelendirme Desteği

Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge/sertifika harcamalarına ait destektir.

Satın alınacak belge / sertifalar için yapılacak toplam harcamanın %50 ‘si ve belge başına 50.000 $ kadar karşılanmaktadır.

 

5- Yurt Dışı Birim Desteği

Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderleri %60 oranında ve birim başına 120.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Yararlanıcılar en fazla 10 (on), işbirliği kuruluşları en fazla 15 (on beş) adet yurt dışı birim için destekten yararlandırılır.

  

6- Danışmanlık Desteği

Hizmetin pazarlanmak istediği ülkeye yönelik alınmak istenen;

– Pazarlama stratejisi,

– Yurt dışı pazar yapısı araştırması

– Pazara giriş araştırmasına

yönelik danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin %50’sini 200.000 $ kadar karşılıyoruz.

! Ön onay verilmeyen danışmanlık giderleri desteklenmez. Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır.

 

7- Acenta Komisyon Desteği

Sağlık turizmi ya da eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için , hasta ve öğrencilerin getirilmesinde, acentalara yapılacak ödemelerin %50’si ve max. 100.000$ kadar 4 yıl süre ile karşılanmaktadır.

 

8- Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım Ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için, ilgili eğitim kurumu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen etkinlikler desteklenmez.

Bu madde kapsamında;

 • Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 • Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin 5 güne kadar günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
 • Tercümanlık giderleri 5 güne kadar
 • Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri 5 güne kadar (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri vb.),
 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 • Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya 5 güne kadar ödenen ücret,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri desteklenir.

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye