Tercümanlık hizmetlerinin desteklenmesi

  • Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.
  • Tercümanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, sağlık kuruluşları tarafından en az üçer aylık dönemler itibariyle yapılır.
  • Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.
  • İstihdam desteğinden yararlandırılan personelin fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.
  • Yükseköğrenim durumunu gösteren diploma veya çıkış belgesi ile son 2 (iki) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) aldığını veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olduğunu gösteren belge şarttır.
  • İstihdam edilen tercümanın yabancı uyruklu olması halinde, pasaport ve yükseköğrenim durumunu gösteren belge gerekmektedir.
  • İşe alımdan ya da hizmet alımından sonra 1 yıl içinde başvuru yapılmalıdır.