TEKNOYATIRIM

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerinizin üretimi ve ticarileştirilmesi aşamasında da KOSGEB 6 Milyon TL’lik desteğiyle yanınızda. Bunun yanında Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve ithalat bağımlılığını azaltacak ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi de KOSGEB’in destek kapsamında. Bu kapsamda Keynes’in tecrübesi ve kadrosunun gücüyle hazırlanacak projenize verilecek destek kalemlerini ve tutarlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.
Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
Destek Kalemleri Destek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c)Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç)Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.