Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Destekleri

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentlerdir.

VERGİ AVANTAJLARI

Bölge yönetici şirketleri ile bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bir diğer adıyla çalışan gelir vergisi stopaj istisnası; bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve Destek personellerinin görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır.

Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin/firmaların bölge içinde ürettikleri veri yönetimi, iş uygulamaları, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.

Bölgede görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; çalışmaları için kazandığı ücreti üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı her bir personel için 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Girişimciler / Firmaların bölgede projeleri kapsamında kullanılmak üzere ithal ettikleri eşyalar gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

NİTELİKLİ ELEMAN ÜCRET DESTEĞİ

Temel bilimler alanlarında en az lisans mezuniyetine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden bölge firmalarının, bu personellerinin her biri için ödemiş oldukları aylık ücretin o yıl uygulanan asgari ücretinin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı 2 yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödenir.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmeler proje kapsamında birimde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans mezunu Ar-Ge veya Tasarım personeli çalıştırabilirler.

KULUÇKA MERKEZLERİNDE YER ALAN GİRİŞİMLER İÇİN KİRA ÜCRETİ DESTEĞİ

Bölge içerisindeki kuluçka firmalarına 36 ay boyunca ödedikleri kira ücretlerine destek sağlanmaktadır. Bu destek oranı

-Eğer kuluçka firmasının AR-GE projesi kamu destekli bir proje ise destek oranı %25 ,

-Eğer kamu destekli olmayan AR-GE projesi olan bir kuluçka firması ise destek oranı %50 olarak verilir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM İZNİ

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucunda elde ettikleri teknolojik ürünün üretimi için gerekli yatırımları bölge içerisinde gerçekleştirebilirler.

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye