Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

  • Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri
  • Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.)
  • Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
  • Menkul kıymet yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri
  • Aracı kurumlara yönelik danışmanlık
  • Kurumsal yönetişim danışmanlığı
  • Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin danışmanlık (Muafiyet, çağrı, yatırımcı ilişkileri vb.)