Sağlık Turizmi Destekleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ

İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu ifade eder.

Sağlık Turizmi Şirketi : Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi ifade eder.

Kuruluşun devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için mutlaka sağlık turizmi yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Uluslararası Salık Turizmi Yetki Belgesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yıllık 400.000 $ 60%

Yurt dışına yönelik yapılan; katalog, sosyal medya (facebook, google, youtube vb.), gazete, dergi, televizyon reklamları, pop-up ve sponsorluk gibi giderlere yönelik işletmelere verilen 4 yıl süreli desteklerdir. 

Marka Tescil ve Korunma Desteği
Yıllık 50.000 $ 50%

Ürün / hizmet tescil harcamaları ile yurt içinde tescili sağlanmış bir markanın yurtdışı tescili ile korunmasına yönelik harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Desteği
Yıllık 200.000 $ 60%

Bakanlığın kabul ettiği kurumlardan alınan ya da o kurumlara yaptırılan;

Pazar araştırması, Sektör, ülke, uluslararası mevzuat, Veri madenciliği / izleme/ değerlendirme faaliyetleri, Yabancı şirket/marka için yaptırılan hukuki ve mali raporlar , Yabancı şirket alımına yönelik alınan danışmanlık harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Belgelendirme Desteği
Yıllık 50.000 $ 50%

Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge/sertifika harcamalarına ait 4 yıl süreli desteklerdir.

Danışmanlık Desteği
Yıllık 200.000 $ 50%

Hizmetin pazarlanmak istediği ülkeye yönelik alınmak istenen; Pazarlama stratejisi, Yurt dışı pazar yapısı araştırması, Pazara giriş araştırmasına yönelik olan 4 yıl süreli desteklerdir.

Yurtdışı Birim Desteği
Yıllık 120.000 $ 60%

Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderlerine yönelik 4 yıl süreli desteklerdir Yıllık 10 birime kadar %60 oranında ve birim başına 120.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Acente Komisyon Desteği
Yıllık 100.000 $ 50%

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, hasta getirilmesinde acentelere yapılacak ödemelere yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Tercüman Desteği
Yıllık 50.000 $ 50%

Sağlık kuruluşunun (sağlık turizmi yetki belgesine sahip) yurt içinde istihdam edeceği personel maaşlarına/ hizmet aldığı tercümanlık bürosuna yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık istihdam edilecek 2 tercüman maaşları / tercümanlık hizmeti alımı masrafları karşılanmaktadır.

Hasta Yol Desteği
Hasta Başı 1.000 $ 50%

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da hava yolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gelmesi halinde oluşan ulaşım giderlerine yönelik verilen 4 yıllık destektir.

Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi durumunda ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1000 $ kadar karşılanmaktadır. Tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi durumunda hasta başına %50 oranında 200 $’ı geçmemek kaydıyla karşılanır.

Yurt dışından gelecek hastaların yol desteğinin karşılanması için 7 gün içerisinde ilgili sağlık kuruluşuna kayıt yaptırmış olmalıdır.

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.