Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Destekleri

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamalar, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları tutarında desteklenir,

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular,

Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemeleri ile eşantiyon malzemelerinin müstakil olarak desteklenmesine ilişkin başvurular, malzemenin kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir.

Yararlanıcılar; arama motoru ve sosyal medya reklamları kapsamında elektronik ortamda kontrol edilebilen belgeler hariç olmak üzere, yurtdışında düzenlenen ve 20.000 ABD Dolarını aşan fatura, ödeme belgesi, sözleşme, medya planını ve kampanya raporunu bir dilekçe ekinde belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine onaylatır.

2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen  özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.

 • Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi,
 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı,
 • Sponsorluk,
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları/genel dağıtım sistemleri/acente ve temsilcilik gibi danışmanlık ve komisyon harcamaları,
 • İnternet ortamında verilen reklamlar,
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi,
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi,
 • Sosyal medyada verilen reklamlar Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi,
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri,
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı,
 • 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen giderler için ayrıca sözleşme aranmaz.