Turquality ve Markalaşma programları firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş markalaşma programlarıdır.

Programla ilgili detaylı bilgi için linkteki sunumumuzu inceleyebilirsiniz. Özet bilgi ise aşağıda yer almaktadır.

Verilen Hizmet  İlgili Kurum Niteliği
Marka Destekleri ve Turquality Danışmanlığı  Ticaret Bakanlığı Vergi-SGK Muafiyeti-Maaş Desteği
Teşvikin Açıklaması Turquality, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyetlerde bulunan şirketlerin markalaşma faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bir teşvik programıdır. Dünya Markası olma hedefiyle yola çıkacak olan şirketlerin; üretim sürecinden başlayarak satış sonrası hizmetlerine kadar tüm yönetim mekanizmalarınının uygunluğunu denetleyerek, başvuru sahibinin program hedeflerine uygun hareket edebilecek kurum yapısına sahip olup olmadığını ve/veya bu yapıyı sürdürüp/sürdüremeyeceğini değerlendirir. Daha az nitelik gerektiren Markalaşma programı ise Turquality’nin bir ön programı olarak değerlendirilebilir. Turquality programı ihracat teşviklerinin şampiyonlar ligi’dir denilebilir.
Genel Olarak Koşulları Marka Destekleri ve Turquality programına dahil olan firmalar devletin teşviklerinden yararlanmaya başlar. Bunun için şirketlerin kurumsal alt yapısının yeterli niteliklere sahip olması, yetkilendirilen kuruluşlardan ön değerlendirmeyi geçmesi ve Bakanlık tarafından destek alması kararlaştırılması gerekmektedir.
Sağladığı Avantajlar:   Limitsiz olarak %50 ödeme yapılan teşvikler:
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili
Tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri
Reyon kirası, Showroom giderleri, Sertifikasyon giderleri
Tasarımcı/aşçı/şef istihdam giderleri (aynı anda azami 5 kişi)
Limitli olarak %50 ödeme yapılan teşvikler
Yurtdışında ofis/depo/restaurant/kafe kiraları içini 200.000 USD limitle destek
Mağaza temel kurulum giderleri için 50 mağazayla sınırlı olmak üzere 200.000 USD limitle destek
Franchise dekorasyon giderleri 100 mağazayla sınırlı olmak üzere 100.000 USD limitle destek
Franchise kira giderleri 100 mağazayla sınırlı olmak üzere 200.000 USD limitle destek
Yurtdışındaki faaliyetle ilgili alınan danışmanlık giderleri için 600.000 USD limitle destek
Gelişim yol haritası için harcanan paraların %75’i 200.000 USD limit

Markalaşma ve Turquality Programı

Turquality ve Markalaşma programları firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş markalaşma programlarıdır.

Programla ilgili detaylı bilgi için linkteki sunumumuzu inceleyebilirsiniz. Özet bilgi ise aşağıda yer almaktadır.

Verilen Hizmet  İlgili Kurum Niteliği
Marka Destekleri ve Turquality Danışmanlığı  Ticaret Bakanlığı Vergi-SGK Muafiyeti-Maaş Desteği
Teşvikin Açıklaması Turquality, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyetlerde bulunan şirketlerin markalaşma faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bir teşvik programıdır. Dünya Markası olma hedefiyle yola çıkacak olan şirketlerin; üretim sürecinden başlayarak satış sonrası hizmetlerine kadar tüm yönetim mekanizmalarınının uygunluğunu denetleyerek, başvuru sahibinin program hedeflerine uygun hareket edebilecek kurum yapısına sahip olup olmadığını ve/veya bu yapıyı sürdürüp/sürdüremeyeceğini değerlendirir. Daha az nitelik gerektiren Markalaşma programı ise Turquality’nin bir ön programı olarak değerlendirilebilir. Turquality programı ihracat teşviklerinin şampiyonlar ligi’dir denilebilir.
Genel Olarak Koşulları Marka Destekleri ve Turquality programına dahil olan firmalar devletin teşviklerinden yararlanmaya başlar. Bunun için şirketlerin kurumsal alt yapısının yeterli niteliklere sahip olması, yetkilendirilen kuruluşlardan ön değerlendirmeyi geçmesi ve Bakanlık tarafından destek alması kararlaştırılması gerekmektedir.
Sağladığı Avantajlar:   Limitsiz olarak %50 ödeme yapılan teşvikler:
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili
Tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri
Reyon kirası, Showroom giderleri, Sertifikasyon giderleri
Tasarımcı/aşçı/şef istihdam giderleri (aynı anda azami 5 kişi)
Limitli olarak %50 ödeme yapılan teşvikler
Yurtdışında ofis/depo/restaurant/kafe kiraları içini 200.000 USD limitle destek
Mağaza temel kurulum giderleri için 50 mağazayla sınırlı olmak üzere 200.000 USD limitle destek
Franchise dekorasyon giderleri 100 mağazayla sınırlı olmak üzere 100.000 USD limitle destek
Franchise kira giderleri 100 mağazayla sınırlı olmak üzere 200.000 USD limitle destek
Yurtdışındaki faaliyetle ilgili alınan danışmanlık giderleri için 600.000 USD limitle destek
Gelişim yol haritası için harcanan paraların %75’i 200.000 USD limit