Verilen Hizmet  İlgili Kurum Niteliği
KOSGEB  Ar-Ge ve İnovasyon Proje Desteği KOSGEB Harcanan Masrafların İadesi
Teşvikin Açıklaması KOBİ tanımına giren firmaların yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerinin maddi olarak desteklenmesine yönelik bir programdır.
Genel Olarak Koşulları KOBİ olup KOSGEB’e kaydolan, Mevcut bir üründe önemli ölçüde teknik iyileştirme içeren ürün, yeni bir platform ürün, ülke ve dünya için yeni bir ürün geliştiren firmalar bu destekten faydalanabilir.
Sağladığı Avantajlar:   %75 oranında destek olunmak üzere; 24 bin TL kira giderleri150 bin TL makina, teçhizat, yazılım giderleri25 bin TL proje danışman desteği10 bin TL eğitim desteği25 bin TL sınai ve fikri hakları desteği5 bin TL proje tanıtım desteği25 bin TL yurtiçi- yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti desteği25 bin TL test, analiz ve belgelendirme desteği 150 bin TL’ye kadar personel gideri desteği.
Kimler İlgilenmeli Projeye dayalı yeni ürün veya hizmet geliştiren orta boy işletme statüsündeki sanayi, imalat, teknoloji firmaları.
Keynes Danışmanlık Ne Yapıyor Keynes, firmaların Ar-Ge ve İnnvasyon desteğinden yararlanabilmesi için projesinin mevzuata uygun hale getirilmesi, projenin yazılması, gerekli projelerin yazılması,, projeyle sağlanacak katma değer konusunda kamu kurumunun ikna edilmesi, başvuru dosyasının oluşturulması ve sürecin takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamaktadır. 

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Verilen Hizmet  İlgili Kurum Niteliği
KOSGEB  Ar-Ge ve İnovasyon Proje Desteği KOSGEB Harcanan Masrafların İadesi
Teşvikin Açıklaması KOBİ tanımına giren firmaların yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerinin maddi olarak desteklenmesine yönelik bir programdır.
Genel Olarak Koşulları KOBİ olup KOSGEB’e kaydolan, Mevcut bir üründe önemli ölçüde teknik iyileştirme içeren ürün, yeni bir platform ürün, ülke ve dünya için yeni bir ürün geliştiren firmalar bu destekten faydalanabilir.
Sağladığı Avantajlar:   %75 oranında destek olunmak üzere; 24 bin TL kira giderleri150 bin TL makina, teçhizat, yazılım giderleri25 bin TL proje danışman desteği10 bin TL eğitim desteği25 bin TL sınai ve fikri hakları desteği5 bin TL proje tanıtım desteği25 bin TL yurtiçi- yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti desteği25 bin TL test, analiz ve belgelendirme desteği 150 bin TL’ye kadar personel gideri desteği.
Kimler İlgilenmeli Projeye dayalı yeni ürün veya hizmet geliştiren orta boy işletme statüsündeki sanayi, imalat, teknoloji firmaları.
Keynes Danışmanlık Ne Yapıyor Keynes, firmaların Ar-Ge ve İnnvasyon desteğinden yararlanabilmesi için projesinin mevzuata uygun hale getirilmesi, projenin yazılması, gerekli projelerin yazılması,, projeyle sağlanacak katma değer konusunda kamu kurumunun ikna edilmesi, başvuru dosyasının oluşturulması ve sürecin takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamaktadır.