Kira ve Komisyon Desteği

  • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
  • Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gerekir.