İşkur Teşvikleri

Keynes olarak amacımız firmaya ilave hiçbir operasyonel yük getirmeden ve firmanın standart işe alım süreçlerini etkilemeden, vereceği tam kapsamlı İŞKUR Danışmanlık Hizmeti ile birlikte, istihdam edilecek yeni personelin, SGK’lı olarak değil, İşkur İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim Kursu Kursiyeri olarak bir işgücü kaybı yaşanmaksızın göreve başlatılması ve bu sayede firmanın tasarruf (gelir) elde etmesi için gerekli planlamayı yapmak, kurumlar nezdinde tüm iletişimi sağlamak, gerekli onayları almak ve tüm operasyonel süreci yürütüp, raporlamaktır.

Bu sayede firma;
– Program veya Kurs süresince personel maliyetlerini sıfıra indirerek iş gücünden faydalanabilir,
– Kursiyerler için Program veya Kurs süresi boyunca kıdem & ihbar tazminat karşılığı ayırmak zorunda kalmaz,
– Deneme süresini Program süresi boyunca ötelemiş olur,
– İstihdam edeceği personelde yasal olarak bulunması zorunlu ve zorunlu olmayan bazı Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile diğer sertifikaları bedelsiz olarak personeline kazandırmış olur,
– Program ve Kurs süresini tamamlayan kursiyerlerini, SGK’lı olarak göreve başlayacak personeli ayrıca; 6111, 6645 veya 00687 sayılı kanun teşviklerinden faydalandırabilir,
– Orta vadede firmanın personel sirkülasyonu azalır,
– Firmanın hizmet aldığı taşeron, distribütör, alt işveren ve personel hizmet alımı firmalarına ödenen hizmet bedellerinden maliyet tasarrufu sağlanabilir.
– Kendi gelirini üreten bir İnsan Kaynakları Departmanına sahip olur.