İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Human Resources banner and icons

Şirketinizin insan kaynakları süreçlerini optimize edilmesi için kapsamlı veya alt proje bazlı verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle işe alma, eğitim, kariyer yönetimi, iş seyahati, izin, performans vs. süreçlerinin otomatik işleyeceği-manuel işlerin elimine edileceği bir yapı imkanı sağlanmaktadır. Böylece dış firmalara bağımlılıktan kurtarılmakta, kontrollü bilgi girişi sağlanmakta ve operasyonel verimlilik artmaktadır.

Sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

İşe Alım

Back Ofis İşlemleri (internet erişimli)

– Dış İşe Alım Talebi Giriş (planlama)

– Havuzdan Sorgulama Yapma

– Aday Havuzu Oluşturma

– Sınav Sonuçları Giriş

– Mülakat Sonuçları Giriş

– Aday Bilgilendirme (SMS/Email)

– Aday CV Bilgileri Giriş

– KKB Sorgu Sonucu Giriş

– Pozisyon yetkinlik seti oluşturma

– Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimleri

Aday Önyüzü (internet)

– Üyelik Sistemi

– CV Oluşturma

– İlan Takibi

– Başvuru

– Başvuru Girişi

– Anket

– Mesajlar

Danışman Firma Önyüzü (internet)

– Görüşme Sonuç Girişi

Raporlama

– Performans notları raporlaması

– Pozisyon Kapama Hedefleri

– İşe Alım/İşten Çıkış Raporları

ÇALIŞANLA İLİŞKİLER

– Bilet Satış

– Başvuru Toplama

– Kura

– Takım Oluşturma

– Ödül Bilgileri (Spot, Kıdem vs.)

– Anket

– Kişi Sosyal Hayat Bilgileri Giriş

PLANLAMA

Backofis İşlemleri

– İşe Yerleştirme

– Performans Takibi

– Görüşme Bilgileri Giriş

– Görüşme Hedefleri Giriş

– Koç/Danışman Bilgi/Görüş giriş

– Tayin/Terfi/Atama Süreci

– Deneme süresi uyarıları

– Toplu Atama

– Değerlendirme Süreci

– Personel Tanıtım Formu

– Uzman Alma Süreci

– Personel İzleme Süreci

– Kariyer Fırsatları Giriş

– Geleceğin Çalışanı Değerlendirme

– Doküman Yönetimi

– Personel’in Aldığı Uyarılar Giriş

– Görev Ödenek Sistemi

– Zam oranı bilgilendirme bilgilendirmesi

– Organizasyon Müdürü zam oranları bilgilendirmesi

Personel Önyüzü

– Kariyer Fırsatları İzleme

– Kariyer Fırsatları Başvuru

– Tayin İstek Giriş

Raporlama

– Görüşmeler için Hedef/Gerçekleşen Raporu

– Norm/Fiili Raporları

– Atama Raporları

EĞİTİM

Back ofis İşlemleri

– Performans Danışmanı Etkinlik Oluşturma o Toplantı

o Eğitim

o Sınav

o Program

o Rotasyon

– Etkinlik Listeleme

– Etkinlik Detayları o Katılımcı Listesi

o Değerlendirme Anketi

o Etkinlik Dökümanları

o Maliyet

o Çağrı Notu

– Etkinlik Şablon Oluşturma

– Etkinlik İptali/Değişiklik

– Yeni Etkinlik/İptal/Değişiklik Bilgilendirmeleri (Katılımcı, Eğitimci, Katılımcı Yöneticileri)

– Etkinlik Planlama

– Sınav Sonuçları Yükleme

– Sınav Sonuçları İzleme

– Ölçme Değerlendirme o Sınav/Quiz/Test Atama

o Sınav/Quiz/Test Değerlendirme

o Sınav/Quiz/Test Sonuçları İzleme

o Eğitimin personel performansına etkisi için müdüre anket atama

– Soru Bankası

Personel Önyüzü

– Personel – Eğitim Takvimi İzleme

– Yönetici – Ekip Eğitim Takvimi İzleme

– Eğitim Çağrısı İzleme

– Eğitim İptal

– Konaklama/Servis Talebi

– Değerlendirme Anketi

– Sınav Sonuçları İzleme

– Eğitim Başvurusu

– Eğitim Kataloğu İzleme

– Ölçme Değerlendirme o Sınav/Quiz/Test Cevaplama

o Sınav/Quiz/Test Sonuçları İzleme

o Anket Cevaplama

Eğitmen Önyüzü

– Eğitim Takvimi İzleme

– Eğitim Dökümanları giriş/güncelleme

– Katılımcılar hakkında görüş/değerlendirme girişi

OPERASYON

Backofis İşlemleri

– Kariyer Fırsatları

– İzin

– Yemek Fiş Talepleri Onaylama

– Yemek Fiş Talebi Hatırlatma

– Disiplin

– İmza (Giriş/Değişiklik/İptal)

– İmza Yetki Tanımları

– Bilgi Giriş/Güncelleme (Geri/ileri tarihli)

Raporlama

– Müdür Albümü

– Yönetim Raporu

– Satış Yeri Raporu

– İşlem Süreleri Ölçümlemesi

ORGANİZASYON ve SÜREÇ GELİŞİMİ

BackOfis İşlemleri

– Görev Kodu Oluşturma

– Görev Tanımı Oluşturma

– Norm Kadro Açılış/Kapanış

– Çalışma Tipi Belirleme (Parttime, Fulltime, Mobil vs.)

– Satış Yeri/Bölge/Birim Açılışı

– Hiyerarşi Tanımlama

– Görev-Organizasyon İlişkilendirme (Toplu Atama)

– Organizasyon Şeması Oluşturma

– Part-Time Çalışan Uygulaması

– Sezonluk Çalışan Uygulaması

– Normsuz Atamaların Koşullu Onayı

– Görev Adı Değişikliği (Görev Kopyalama/Transfer)

– Unvan Tanımlama

Raporlama

– Norm Fiili Raporu