İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİ DESTEKLERİ

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin yatırım ve üretim açısından desteklenmesi ve ihracata yönlendirilebilmesi için ülke sınırları içerisinde ancak gümrük sınırları dışında kurulan ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlardaki hukuki ve idari düzenlemelerden tamamen yahut kısmen muaf  ve daha geniş teşviklerin tanındığı yerlere serbest bölge adı verilir.

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar

 • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet.
 • İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden %100 muafiyet
 • KDV ve özel tüketim vergisinden %100 muafiyet.
 • Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.
 • Emlak vergisinden %100 muafiyet.
 • Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.
 • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).
 • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
 • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.
 • Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.
 • İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.
 • KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

İhtisas Serbest Bölge içerisinde yer alan işletmeler faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 lisans mezunu personeline aylık brüt ücretlerinin %50 oranında ve personelleri başına yıllık 15.000 (onbeş bin) $’a kadar 5 yıl süre ile destek alabilirler. Destek personel başına aylık 1250 ABD doları aşamaz.

İhtisas Serbest bölgeleri içerisinde işletmelerin kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin harcamaları %50 oranında ve yıllık 75.000 (yetmişbeş bin ) $ ‘a kadar desteklenmektedir. Destek süresi 5 yıldır. Kira giderinin içerisine bulunulan bölgedeki, bölge ortak giderleri kira dahil edilmez.

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek, çerezleri kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.

Başvuru Formu

Genel Müdürlük: Dumlupınar Mah Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No 15 Teknikyapı Concord 1. Etap A Blok Kat:19 D:174 PK:34720 Kadıköy-İstanbul /Türkiye