İç Kontrol sistemi, Şirket içinde sağlıklı bir iç kontrol ortamının oluşturulmasını ve koordinasyonunu, şirket faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Vereceğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında, görevlerin fonksiyonel ayrılığı, yetki ve sorumlulukların paylaşımı, mutabakat düzeninin kurulması, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerleştirilmesi ve maruz kalınan risklerin tanımlanması ve izlenmesi yönünde altyapılar oluşturulmaktadır. Merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi sağlanmakta, buna ilave olarak, olağanüstü durum yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bu proje kapsamında yerine getirilebilmektedir. Kontroller beş kapsama ayrılabilmektedir:

Suistimal Amaçlı Kontroller

İncelemeler

Kontrol Raporları

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN!İç Kontrol Yönetim Sistemi

İç Kontrol sistemi, Şirket içinde sağlıklı bir iç kontrol ortamının oluşturulmasını ve koordinasyonunu, şirket faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Vereceğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında, görevlerin fonksiyonel ayrılığı, yetki ve sorumlulukların paylaşımı, mutabakat düzeninin kurulması, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerleştirilmesi ve maruz kalınan risklerin tanımlanması ve izlenmesi yönünde altyapılar oluşturulmaktadır. Merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi sağlanmakta, buna ilave olarak, olağanüstü durum yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bu proje kapsamında yerine getirilebilmektedir. Kontroller beş kapsama ayrılabilmektedir:

Suistimal Amaçlı Kontroller

  • Merkezde suistimal senaryoları oluşturulmakta, yığın veri çekilerek senaryolar uygulanabilmekte ve riskli işlemler belirlenebilmektedir.

İncelemeler

  • Satış sürecinde ya da merkezden yapılan kontrollerde ortaya çıkan riskli işlemler, hatalı operasyon işlemler gibi konular için incelemeler düzenlenmektedir.

Kontrol Raporları

  • Satış yerlerindeki iç kontrol ortamının güçlendirilmesi amacıyla, iç kontrol personeli tarafından günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yöneticilere kontrol raporları gönderilebilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN!