İç Denetim Sistemi

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Şirketinizin tüm birimleri, faaliyetleri ve süreçleri ile dış kaynak hizmeti alınan faaliyetlerin dönemsel ve riske dayalı olarak denetlenmesi için iç denetim sistemi kurulmaktadır. Hizmet kapsamında ister Şirketinize anahtar teslim sistem tasarımı sağlanmakta ve mevcut personelizine eğitim sunulmakta isterseniz düzenli olarak iç denetim çalışmaları uzman kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece:

 • Eksikliklerin, hataların ve suiistimallerin tetkiki, tasfiyesi ve bunların tekrarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunulması
 • Şirket kaynak, imkan ve yetkilerinin etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması
 • Şirket aktif ve pasifinin güvenliğine katkıda bulunulması
 • Yasal mercilere ve üst yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğunun ve güvenilirliğinin denetlenmesi
 • Yönetim Kurulu’na ve üst düzey yönetime Şirkete katma değer yaratılması amacıyla destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi

sağlanmaktadır. İç denetim sistemiyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

 • Mağaza/satış yeri denetim planlamaları,
 • Genel Müdürlük Birim denetim planlamaları,
 • Bilgi sistemleri denetim planlamaları,
 • Süreç denetim planlamaları,
 • Muhasebe denetim planlamaları,
 • Diğer faaliyetlerin denetim planlamaları,
 • Yaklaşan denetimlerin haber verilmesi ve tarihlendirilmesi,
 • Hedef gerçekleşme raporlarının alınması