Hizmetlerimiz

-Size en uygun kredi olanaklarını ve kredi faizlerine ilişkin verilen teşvikleri araştırır, fonlama maliyetlerinizi minimize ederiz.

-Gerekirse ihracat işlemlerinizi ihracat teşviklerinden yararlanabilecek şekilde yeniden dizayn eder, size  ilave fon yaratırız.

-Personel giderlerinizi en etkin yönetmek için mevzuatta yer alan fırsat ve teşviklerden size uygun olanları seçeriz ve bu konuda size sürekli hizmet sağlarız.

-KOSGEB’in sizlere sunmuş olabileceği tüm avantaj ve teşviklerden yararlanmanızı sağlarız.

-Yatırım yapmak istediğinizde sizin için yatırım teşvik belgesi süreçlerini başından sonuna kadar takip eder, yatırımın olası finansal getirileri konusunda rakamlarla size danışmanlık sunarız.

-İmzalanan danışmanlık hizmeti sözleşmesi kapsamında şirket faaliyetleriniz sırasında karşılaşılması muhtemel vergi, SGK, hukuk, gümrük, muhasebe, IFRS gibi konularda size avukat, yeminli mali müşavir, mali müşavir, SGK uzmanı, gümrük müşaviri ve bağımsız denetçilerden oluşan çözüm ortaklarımızla sürekli ve kesintisiz hizmet sunarız. Bu kapsamda sizlere yeni çıkan ve şirketinizi ilgilendiren konularda anlık bilgilendirme hizmeti veririz.

-Yurtdışından gelip Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla İngilizce ve Fransızca tercümansız konuşur, onlara şirket kurulumundan başlayarak yatırımlarının her safhasında mihmandarlık yaparız.

– Danışanlarımıza hizmet verirken her türlü davaya bakan avukatlarla değil en fazla iki alanda dava alan ve vergi, iş davaları, kıymetli evrak ve icra iflas davaları gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış avukatlarla çalışırız.

-Şirketiniz veya meslek kuruluşunuz bünyesinde teşvik eğitimleri veririz.