Hasta yol desteği

 • Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;
 1. a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde, uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları tutarında,
 2. b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde ise, hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir.
  • Ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.
  • Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, Genel Müdürlük ile protokol yapan sağlık kuruluşu veya havayolu şirketi tarafından “Hasta Yol Desteği Başvuru Belgeleri (EK-13)” ile birlikte KEP ile incelemeci kuruluşa yapılır.
 • Ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılmayan hastalar, destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Genel Müdürlük ile protokol yapmak isteyen sağlık kuruluşu, “Uluslararası Hasta Beyan Formu (EK-13A)”, Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşun faaliyetine yönelik iznini gösteren belge örneği ve yetkili/yetkililer tarafından tarih kısmı boş bırakılarak imzalanmış 2 (iki) nüsha “Hasta Yol Protokolü (EK-13B)” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapar.
 • Destek başvuruları, Genel Müdürlük ile protokol imzalanmasını müteakip yapılabilir.
 • Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.
 • Gerekli Belgeler
   • Tedavi Edilen Uluslararası Hasta Listesi (EK-13C)
   • Elektronik biletin kesildiği tarih itibariyle uluslararası hastanın geldiği ülkeye yönelik indirimsiz ekonomi sınıfı bilet tutarını gösteren belge
   • Uluslararası hastanın pasaport/ulusal kimlik belgesi örneği
   • Uluslararası hastaya ilişkin elektronik bilet
   • Uluslararası hastanın sağlık kuruluşuna giriş kaydı örneği
   • Uluslararası hasta adına tanzim edilen tedavi faturası örneği