EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

Ticaret Bakanlığı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Tescil ve Korunma Desteği Rapor ve Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Belgelendirme Desteği Yurt Dışı Birim Desteği Yurtiçindeki Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
TÜBİTAK ICGEB(Uluslararası Gen Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı / Yüzey Araştırmaları Desteği Bilimsel Proje Desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eğitim Yatırımları Desteği
*Yukarıdaki destekler ile ilgili şartlar ve oranlar aşağıda açıklanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri