Hemen Ara: 0 216 519 13 13
info@keynesdanismanlik.com
Pazartesi - Cuma 09.00 - 18.00
Ücretsiz Konsultasyon

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Keynes Danışmanlık > Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Destekleri

20.04.2022 tarihinde yapılan köklü değişiklikler ile sağlık turizmi desteklerinde oldukça köklü değişiklikler gerçekleşti. Birçok sağlık kuruluşunda yeni değişiklikler ile ilgili soru işaretleri ve kafa karışıklıkları bulunmakta. Bu kafa karışıklıklarını gidermek adına yeni mevzuat ışığında değişiklikleri eski mevzuatla kıyaslamalı olarak inceledik.

Sağlık turizmi

Yeni düzenlemelerle birçok yeni destek kalemi mevzuata eklenirken limitler ve süreler tamamıyla değişti. Daha öncesinden söz konusu desteklerden yaralanmış firmalara ilişkin süreler ise sıfırlandı. Her kuruluş daha önce destekllerden ne kadar yararlanmış olursa olsun 5 yıl boyunca aşağıda sayılan desteklerden yararlanabilir hale geldi. Önceki mevzuatta süreler genel olarak 4 yılla kısıtlı idi.

Ayrıca destek tutarları tamamıyla Türk Lirası cinsinden belirlendi ve her takvim yılı başında enflasyon oranına göre tutarların güncelleneceği belirtildi.

Düzenlemelerin genel olarak;

  • Acentelerin destek tutar ve koşullarını oldukça iyileştirdiği,
  • Hastane ve ADSM’lerin durumunu kısmen iyileştirdiği,
  • Muayenehanelerin ve polikliniklerin limit ve koşullarını ise görece düşürdüğü söylenebilir.

Destek kalemleri bazında hangi kalemlerin hangi tip kuruluşlar için nasıl değiştiğini madde madde incelemek gerekirse;

Reklam Tanıtım Desteği

Yeni yapılan değişiklik ile tüm sağlık kuruluşları ve acenteler için 400.000 USD olan yıllık reklam tanıtım desteği, muayenehaneler ve poliklinikler için 2.400.000 TL’ye düşürüldü.

Acenteler, ADSM’ler ve hastaneler için yeni durumda limitler açısından çok bir değişiklik bulunmamakta ve yıllık üst limit 6.000.000 TL olarak devam etmektedir. Fakat muayenehaneler ve polikliniklerin limitleri ciddi oranda düştü.

Birim Kira desteği

25 birime kadar destek devam ediyor. Birim başı muayenehane ve poliklinik için 600.000 TL  diğerleri için 1.440.000 TL birim başına destek limiti bulunmakta.

Önceki mevzuatta yer alan birim başı 120.000 USD’lik desteğin her tip kuruluş için yeni düzenleme ile düşürüldüğünü söyleyebiliriz. Destek oranı ise daha önce de olduğu gibi %60 olarak belirlendi.

Hasta Havayolu Desteği

Oran %60 olarak belirlendi (önceden %50 idi) ve maksimum hasta başı 12.000 TL veriliyor.

Önceki düzenlemelerde acenteler hasta bu yıl desteğinden yararlanamazken artık acenteler de bu destekten yararlanabilir hale geldi.

Muayenehane ve poliklinikler yıllık 600.000 TL, acente, ADSM ve hastaneler ise  yıllık 6.000.000 TL  üst limitle bu destekten yararlanabiliyor.

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği 

Türkiye’deki sigorta şirketlerinden yaptırılacak komplikasyon ve sağlık sigortalarını ilişkin %70 oranında ve yıllık 2.400.000 TL oranında yepyeni bir destek kalemi ihdas edildi.

İstihdam Desteği

Önceden sadece tercümanlara verilen destek artık tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı, bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanlarına da veriliyor. Aylık brüt ücretleri personel başına 18.000 TL’ye kadar desteklenmekte.

Acente ve hastaneler için yıllık 2.400.000 TL üst limit var. Muayenehane ve poliklinik için üst limit 600.000 TL.

Önceki mevzuatta %50 olan oran %60’a çıkarıldı.

Acente Komisyon Desteği

Sağlık turizmi yapan firmaların hasta getiren acentalara ödedikleri bedellerin %60’ı bakanlık tarafından karşılanmakta. Bu oran daha önce %50 idi.

Acentalar önceki mevzuatta olduğu gibi bu destekten yararlanamamakta.

Hastane ve ADSM’ler için yıllık 1.2 milyon TL verilmekte .  Muyenehane ve poliklinikler için destek tutarı 240.000 TL olarak belirlendi.

Yurtdışı etkinlik katılım desteği

Yurtdışı kongre, seminer vb. etkinliklere katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenmektedir.

300.000 TL etkinlik başına %60-%70 oranında destekleniyor.

Yurtdışı Marka Tescil ve Koruma Desteği

Markanızı yurtdışında tescil ettirmek için yaptığınız harcamaların %60’ı yıllık 600.000 TL limitle desteklenmektedir.

Yurtdışı Pazarına Giriş Belge ve Sertifika Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sertifika bir akreditasyon giderleri belge başına yıllık 600.000 TL ve %60 oranında desteklenmektedir.

Yurt içi  Tanıtım ve Eğitim Desteği

Firmaların yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik giderleri yılda en fazla 5 etkinlik için ve etkinlik başına  600.000 TL  limitle ve %60 oranında desteklenmektedir.

En fazla 1 yılda 5 etkinlik yapılıyor.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Yeni mevzuatla gelen yeni desteklerden birisi de Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteğidir.

Firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri %60 oranında e etkinlik başına 300.000 TL limitle desteklenmektedir.

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Bu destek kalemi 20 Nisan 2022 tarihindeki mevzuat değişikliği ile ilk defa gündeme geldi. Firmaların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Ticaret Bakanlığınca uygun görülen eğitim giderleri desteklenmektedir.

Hastane, Acente ve ADSM’ler için 960.000 TL olan destek limiti muayene ve poliklinikler için 240.000 TL olarak belirlendi. Destek oranı ise %60.

Ürün Yerleştirme Desteği

Firmaların yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri geri ödemesiz olarak yıllık 1.200.000 TL limitle ve %60 oranında desteklenmektedir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Genel Kaideler

  • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir.
  • Cirolu çeklerle yapılan ödemeler destek kapsamına girmez.
  • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.
  • Ödemeler şirket hesabından yada kredi kartından yapılmalı.
  • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/ istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.
  • Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmaz.