Danışmanlık desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Hangi Konularda danışmanlık alınabilir?

        -Pazarlama Stratejisi,

        -Yurtdışı Pazar Yapısı,

        -Pazara Giriş Konularında.

  • Öncelikle ön onay alınması gerekmektedir.
  • Ön onay için, Danışmanlık şirketinin daha önce kapsamda yer alan konularda danışmanlık hizmeti vermiş olması ve en az 3 (üç) müşteriden alınmış referans mektubu şarttır.