Çözüm Ortaklarımız

Günümüzde firmalar için alternatif birer finansman kaynağı haline gelmiş teşvik ve hibeler gerek nakdi olarak, gerekse gayrinakdi olarak yararlanıcılara mali avantajlar (vergisel yada SGK’ya ilişkin)  sağlamaktadır. Karmaşık SGK ve vergi mevzuatı sebebiyle teşviklere ilişkin verilecek danışmanlık hizmetlerinde nitelikli insan gücü oldukça önemlidir.

Finansal Danışmanlık sektöründe firmalara SGK, teşvik, gümrük işlemleri, vergi, hukuk, muhasebe, bankacılık, finans gibi farklı alanlarda bütüncül bir bakış açısıyla destek verilmelidir. Atılan her finansal adımın yukarıda maruz başlıklara farklı farklı etkileri olduğu düşünülürse hangi adımın, hangi alanı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmenin bir uzmanlık işi olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Keynes Danışmanlık olarak avukat, mali müşavir, yeminli mali müşavir, e-ihracat uzmanı, gümrük müşaviri, yatırım uzmanı, SGK uzmanı, bağımsız denetçi, banka ve finans uzmanlarından oluşan çözüm ortaklarımızla birlikte size bütüncül bir hizmet sunar, projelerinizi dikkatle takip eder ve sonuçlandırırız.

Teşviklerden yararlanmak birçok şirket için sermaye ve faaliyet giderlerini azaltmak için temel bir strateji haline gelmiş durumdadır. Fakat söz konusu teşviklerden anında haberdar olup bunlardan faydalanmak firmalar için oldukça zordur. Bırakın bu takip işini sizler adına biz yapalım ve sizi ilgilendiren tüm teşviklerden faydalanmanızı sağlayalım.