Bilişim Teşvikleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
BİLİŞİM SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ
DESTEK ADI
ORANI
DESTEK TUTARI
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
60%
400.000$
Tescil ve Korunma Desteği
50%
50.000$
Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
60%
200.000$
Belgelendirme Desteği
50%
50.000$
Danışmanlık Desteği
50%
200.000$
Yurt Dışı Birim Desteği
60%
120.000$
Mobil Uygulamalar ve bilgisayar Oyunlarının Pazara Giriş Desteği
50%
200.000$
Bilgisayar Oyunu - Mobil Uygulama Komisyon Desteği
50%
100.000$
Bilgisayar Oyunu - Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
50%
50.000$
*Yukarıdaki belirtilen destek ve oranlara ait açıklamalar aşağıdaki bilgilerde yer almaktadır.

1- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik yapılan; katalog, sosyal medya (facebook, google, youtube vb.), gazete, dergi, televizyon reklamları, pop-up ve sponsorluk gibi giderlere yönelik işletmelere verilen 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık %60 oranında 400.000$’ a kadar olan desteklerdir.

Öncelikli ve hedef ülkelerden birine yönelik yapılan tanıtımlarda / işletme merkezinin ilave teşvik bölgeleri olan 4, 5 ve 6. bölgelerden birinde olması halinde destek oranı %10 arttırılır.

Türkçe yapılan tanıtım harcamaları ile yabancı ülkelerdeki Türk kanal ve radyo yayınlarında yapılan tanıtımlar destek kapsamında değerlendirmez.

 

2- Tescil ve Korunma Desteği

Ürün / hizmet tescil harcamaları ile yurt içinde tescili sağlanmış bir markanın yurtdışı tescili ile korunmasına yönelik harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık %50 oranında 50.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Öncelikli ve hedef ülkelerden birine yönelik yapılan tanıtımlarda / işletme merkezinin ilave teşvik bölgeleri olan 4, 5 ve 6. bölgelerden birinde olması halinde destek oranı %10 arttırılır.

Tescil yenileme giderleri bu destek kapsamında değerlendirmez.

 

3- Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Destek

  Bakanlığın kabul ettiği kurumlardan alınan ya da o kurumlara yaptırılan;

 • Pazar araştırması,
 • Sektör, ülke, uluslararası mevzuat,
 • Veri madenciliği / izleme/ değerlendirme faaliyetleri,
 • Yabancı şirket/marka için yaptırılan hukuki ve mali raporlar
 • Yabancı şirket alımına yönelik alınan danışmanlık harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık %60 oranında 200.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Destek başvurusu için öncelikle hizmet gerçekleştirilmeden ön onay alınmalıdır. Ön onay olmadan yapılan destek başvuruları değerlendirilmez.

 

4- Belgelendirme Desteği

Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge/sertifika harcamalarına ait 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık %50 oranında ve belge başına 50.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Bu destek kapsamında bakanlığın ‘Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi(Ek-7A) ‘ inde yer verilen belgeler desteklenmektedir

 

5- Danışmanlık Desteği

Hizmetin pazarlanmak istediği ülkeye yönelik alınmak istenen;

 • Pazarlama stratejisi,
 • Yurt dışı pazar yapısı araştırması
 • Pazara giriş araştırmasına yönelik olan 4 yıl süreli

Yıllık %50 oranında 200.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Destek başvurusu için öncelikle hizmet gerçekleştirilmeden ön onay alınmalıdır. Ön onay olmadan yapılan destek başvuruları değerlendirilmez.

 

6- Yurt Dışı Birim Desteği

Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderlerine yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık 10 birime kadar %60 oranında ve birim başına 120.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

 

7- Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Pazar Giriş Desteği

Bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştiren şirketler, yaptıkları dijital ürünün yurt dışına pazarlanmasına yönelik gerçekleştirdikleri;

 • Yererleştirme (Lokalizasyon),
 • DVD Hazırlama – Çoğaltma,
 • Barındırma (Hosting),
 • Görsel, Yazılı, İşitsel Medya, İnternet Reklamları ve İnternet Sitesi hazırlamalarına yönelik giriş giderlerine yönelik 4 yıl süreli

Yıllık %50 oranında oyun/uygulama başına 200.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Barındırma giderleri oyun/uygulama başına max.20.000 $’a kadar karşılanmaktadır. Arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler destek kapsamında değildir.

 

8- Bilgisayar Oyunu – Mobil Uygulama Komisyon Desteği

Bilgisayar oyunu – mobil uygulama hazırlayan şirketlerin yurt dışında satışa yönelik platformlara ödedikleri harcamaları yönelik 4 yıl süreli desteklerdir.

Yıllık %50 oranında oyun/uygulama başına 100.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Uygulama/oyunların satılması planlanan platformlarda şirket adına hesabın olması ve şirket adına pazarlanmış olması gerekir.

 

9- Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

Bu destekte satın alınacak yazılım masrafları / istihdam edilecek personelin brüt ücret giderlerine yönelik destektir.

Yıllık %50 oranında yazılım gideri / max. 2 personel brüt ücreti 50.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

Öncelikle yapılması gereken oyun/uygulama geliştirmeden önce ön başvuru yapılması gerekir. Geliştirme projesi en fazla 1 yıl süre ile desteklenir.