Belge Alım Desteği

 • Çevre, Kalite Ve İnsan Sağlığına Yönelik Teknik Mevzuata Uyum Sağlanabilmesi Ve Ön Tanı Merkezi Açılmasına ve/veya İşletilmesine Yönelik Belgeler,
 • Ofis Açılışı Ve İşletilmesini Teminen Gerçekleştirilen; Kalite, Hijyen, Çevre (4/13) Belgeleri,
 • İlgili Ruhsat Ve İzinler,
 • Bir Ülke Pazarına Girişte Zorunlu Olarak Aranan Veya Pazara Girişte Avantaj Sağlayan Belge/Sertifikalara İlişkin Eğitim, Danışmanlık Dahil Her Türlü Belgelendirme Giderleri

%50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

 • Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi:

∙ JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

∙ TEMOS Sertifikaları

∙ QHA Trent Akreditasyonu

∙ Accreditation Canada

∙ Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)

∙ Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi

∙ ISO/IEC 27000 SERİLERİ

∙ OHSAS 18000 SERİLERİ

∙ ISO/IEC 14000 SERİLERİ

 • Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
 1. Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 2. Belgelendirme tetkik giderleri,
 3. Belge kullanım ücretleri,
 4. Zorunlu kayıt ücretleri,
 5. Danışmanlık giderleri,
 6. Eğitim giderleri,
 7. Gözetim giderleri,
 8. Yenileme giderleri,
 9. Test/analiz giderleri.
 • Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
 • Ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgeler de desteklenir.
 • Belgelerin alınmasından sonra 1 yıl içinde başvuru yapmak gerekmektedir.